מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל

מטרתו הסופית והעיקרית של הליך פשיטת רגל הינה להביא את החייב למצב בו פרע את מרבית חובותיו לנושים ובאשר ליתר חובותיו הוא מקבל צו הפטר הפוטר אותו מתשלום.

על מנת שיהיה ניתן לפרוע את החובות הרי שאחד השלבים המרכזים בהליך פשיטת הרגל הינו שלב מתן צו כינוס הנכסים. בשלב זה מרכזים את כלל נכסיו של החייב וממנים מנהל מיוחד אשר יטפל, ידאג וינהל את הנכסים כך שבסוף התהליך יהיה ניתן לממש את הנכסים ולפרוע את החובות לנושים.

על תהליך ביטול הענקת נכסים שניתנו על ידי פושט רגל

אך מה קורה במצבים בהם החייב העניק מנכסיו לאחרים, ללא תמורה וכעת מדווח על כך ולמעשה מסת הנכסים אותם ניתן לממש הינה קטנה משמעותית?

החוק קובע מצבים בהם ניתן לבטל הענקה של נכסים אשר ביצע החייב ללא תמורה או בתמורה נמוכה משמעותית וזאת בתקופה הסמוכה למועד פשיטת הרגל. העקרון המרכזי הוא כי כאשר אדם מבין שהוא נקלע לקשיים כלכליים מוטלת עליו החובה לנהוג בהגינות ויושר כלפי נושיו ולא יבצע הענקות נכסים ללא תמורה על מנת להקטין את מסת הנכסים שלו ולהימנע מתשלום לנושיו.

ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל לאדם פרטי אמנם מטיב עם הנושים אך למעשה פוגע באופן חמור בזכות הקניין של מקבל ההענקה הידועה כאחת מזכויות האדם המשמעותית ולכן כאשר בית המשפט דן בנושא עליו לבחון את הדברים בזהירות משנה על מנת ולא לפגוע בזכויות הצדדים.

התנאים לביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל קבועים בחוק לפיהם:

  • הענקה שניתנה בפרק זמן של שנתיים לפני פשיטת הרגל וניתנה ללא תמורה או בתמורה נמוכה עתידה להתבטל.
  • כאשר חייב הפך לפושט רגל רק בחלוף שנתיים הענקה שניתנה לפני שעברו עשר שנים עשויה להתבטל.

מועד פשיטת הרגל הינו משמעותי ביותר לעניין ביטול הענקה ובעזרת עורך דין מנוסה בתחום תוכלו לבדוק מהו המועד ואולי להימנע מביטולים. חשוב להבין כי הענקה יכולה להיות מתנה, משכון, שעבוד, ויתור על החוב וכדומה. בעזרת עורכת הדין דנה פלד המחזיקה בידע עשיר וניסיון רב בהליכי פשיטת רגל תוכלו להימנע מביטול הענקות אשר ניתנו כדין.

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל