מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

כמה דברים לשקול לפני שאתם מכריזים על פשיטת רגל​

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את חובותיו והוא חדל פרעון.

אדם שנמצא בהליך פשיטת רגל, לאחר שניתן לו צו כינוס ע"י בית המשפט, בעצם נמצא בסטאטוס משפטי, אשר מקנה לו הגנה מפני בעלי החוב שלו מטעם בית המשפט.

קיומו של סטאטוס משפטי הנקרא פשיטת רגל נועד לסייע לחייב בשתי מטרות עיקריות, הראשונה, לסלק את חובותיו תוך הגנה של בית המשפט מפני נושיו או רשויות אחרות להם הוא חייב כספים, והשנייה להחזיר חובותיו בצורה מסודרת ואופן הגיוני בהתאם בחוק. למשל: קיימים חובות בסדר דין קדימה שיוחזרו ראשונים ורק לאחר סילוק אותם חובות, יוחזרו יתר החובות. בנוסף, החובות יוחזרו בצורה שווה לכל הנושים ללא העדפת מי מהם על פני האחר.

מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל?

כל צד מעורב בעניין יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל, קרי, החייב שברצונו לעשות סדר בחייו, להפסיק את רדיפת הנושים אחריו, את הריביות הגדלות בבנקים או בתיקי הוצאה לפעול. כמו כן, נושה (אדם או חברה או רשות כלשהי שזכאים לקבל סכום כסף מסוים מגורם אחר) ויודע כי לחייב קיימים נכסים, אשר בית המשפט יכול לסייע לו במימושם ולהשיב לו את הכספים שהחייב חב לו.

תנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל

חובות החלות על החייב ממתן מועד צו הכינוס:

לחייב הגנה משמעותית מנושיו בהליך, ואולם קיימות לו חובות, אשר מוטלות עליו בהליך ואף יכולות לסייע לו להתחיל אורח חיים כלכלי נכון, אשר ירגיל אותו להתנהל נכון בצורה כלכלית נכונה, יגביל אותו ביכולת יצירת חובות חדשים ויחזיר אותו למסלול נורמטיבי תקין, בו יוכל החייב להמשיך אף לאחר יציאתו מההליך המשפטי.

על החייב לשלם את התשלום החודשי לקופת הפש"ר בהתאם לצו התשלומים החודשי שנקבע לו ע"י בית המשפט בצו הכינוס. על החייב להקפיד ולשלם את צו התשלומים החודשי באופן עקבי ומסודר ולא ליצור חובות או פיגורים בתשלום בקופת הפש"ר.

 

 לייעוץ עם עו"ד דנה פלד: 050-5732660

 

בנוסף, על החייב להגיש מידי חודשיים דוח המפרט את כל הכנסותיו והוצאותיו החודשיות של התא המשפחתי, קרי של כל משק הבית וכן לצרף לדוח אסמכתאות המאששות את הדוח.

כמו כן, על החייב להגיע לחקירה שיוזמן אצל המנהל המיוחד, לשתף פעולה בחקירה, בגילוי מלא, המצאת כל המסמכים הנדרשים (הנוספים) שהוא נדרש מהמנהל המיוחד ו/או מכונס הנכסים הרישמי.

ככול והחייב יבצע את חובותיו בהליך כהלכה, כך דרכו לקבלת צו ההפטר תהיה קלה יותר. אי עמידה בחובות אילו, קרי אי מילוי דוחות דו חודשיים, או פיגור בתשלומים לקופת הפש"ר, עלול להביא לביטול ההליך.

חרף האמור לעיל, בשנים האחרונות נראה שמגמת כונס הנכסים הרשמי, והרפורמה שבוצעה, מעט מאוד הליכי פשיטת רגל מגיעים לביטול. קיימת התחשבות במצבם של החייבים, וניתנת להם אפשרות לתקן מחדלים באים קיימים לפני ביטול ההליך.

יודגש כי מאז הרפורמה שיצאה לפועל על ידי כונס הנכסים הרישמי בספטמבר 2013, קיימת וודאות מסויימת בעניין המועד של סיום ההליך, בהינתן כי החייב קיים את כל התנאים ושיתף פעולה עם דרישותיו של ההליך בכללותו.

לסיום אציין כי קיימים מספר רב של חייבים שנפלטו מההליך הואיל ולא היו מיוצגים ע"י עו"ד בהליך מסיבות שונות ובעיקר מחוסר מידע כיצד להתנהל נכון בהליך.

על כן, קיימת חשיבות עליונה בייצוג וליווי משפטי בהליך פשיטת הרגל ע"י עו"ד מומחה בתחום, עד לסופו על מנת להצליח בהליך בצורה האופטימאלית, המהירה והבטוחה לצו הפטר ולפתיחת חיים חדשים.

ישנם מספר שלבים מרכזיים בהליך פשיטת הרגל של אדם פרטי. פנייה לעורך דין תסייע לכם להבין את כל השלבים של הליך פשיטת רגל כדי להחזיר את החיים שלכם חזרה לשגרה.

לייעוץ עם עו"ד דנה פלד: 050-5732660

 

 קישורים שימושיים:

עורך דין פשיטת רגל

היתרונות בהליך פשיטת רגל

שאלות ותשובות על פשיטות רגל

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל