מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

מהן הסמכויות של מפרק חברה?

כאן למעשה מדובר באחד התפקידים המשמעותיים ביותר בהליך פירוק חברה, שכן המפרק מחזיק בידיו סמכויות נרחבות ומוביל הוא את הליך הפירוק.

על מנת להבין מהן הסמכויות של מפרק חברה ראשית עלינו מהו הליך הפירוק, מהי מטרתו וכיצד הוא עובד.

פקודת החברות מסדירה בסעיפיה הרבים את הליכי פירוק החברה החל מהעילות האפשרויות לבקשת פירוק חברה, התנאים לפירוק, השלבים הנדרשים לביצוע הליך הפירוק כמו גם בעלי התפקידים וסמכויותיהם ובפרט תפקידו של המפרק.

אחת העילות המרכזיות והעיקריות לפירוק של החברה הינו מצב בו החברה חדלת פירעון, כלומר אינה מסוגלת לשלם את חובותיה לנושיה. כשאלו הם פני הדברים, פירוק החברה יכול להיעשות מרצון או פירוק על ידי בית המשפט. בהליך לפירוק מרצון החברה עצמה ממנה מפרק אשר ינהל את הליך הפירוק. במצב זה ניתן למנות את אחד בעלי המניות או הדירקטורים של החברה כמפרק. בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט יכול להיות מוגש על ידי נושי החברה, עובדי החברה או בעלי המניות של החברה אך את מינויו של המפרק קובע בית המשפט המוסמך.

כך או אחרת, לאחר שהוחלט על פירוקה של החברה ממנים מפרק לחברה אשר סמכויותיו מקבילות לסמכויות דירקטוריון החברה.

תפקידו של מפרק החברה

תפקידו העיקרי והמשמעותי ביותר של המפרק הינו כינוס כלל נכסי החברה לצורך מימושם ותשלום החובות לנושי החברה בהתאם לסדר הקדימויות, כך שבתום הליך הפירוק לא יוותרו לחברה חובות.

המפרק למעשה מחליף את תפקידיהם של כלל בעלי התפקידים בחברה ומשמש שלוח של החברה בפני בית המשפט. משכך, מחזיק המפרק בסמכויות רבות ונרחבות כדוגמת: ניהול נכסי החברה לצורך מימושם, הגשת תביעות בשם החברה כנגד אנשים או ארגונים החייבים כספים לחברה. המפרק אחראי גם על ריכוז תביעות החוב של נושי החברה והגעה להסכמי פשרה עם הנושים וכמובן חלוקת הרווחים בהתאם לסדר הקדימויות.

ייעוץ מקצועי וליווי אישי בהליכי פירוק חברה הינם קריטיים ובאפשרותם להשפיע על ההליך כולו. התמודדות יעילה עם ההליך תכלול פניה לשירותיה של דנה פלד – עורך דין פירוק חברה, אשר בעלת ניסיון עשיר בהליכי פירוק חברה ושליטה מקצועית בסעיפי החוק.

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל