מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

פשיטת רגל

עו"ד דנה פלד – עורך דין פשיטת רגל

 

בתפקידה כבאת כוח המנהל המיוחד\הנאמן פעלה עו"ד פלד בשם ומטעם הכונס הרשמי, וביצעה את הסמכויות המסורות לכונס הרשמי בהליך פשיטת הרגל.

כיום, עו"ד דנה פלד עברה לייצג חייבים והיא עוסקת בייצוג וליווי חייבים בבתי המשפט החל מעריכת הבקשה לצו כינוס נכסים עד למתן צו הפטר:

 • הכנת בקשה לפשיטת רגל.
 • פתיחת תיק בכונס הנכסים הרשמי.
 • עיכוב מהיר של כל הליכי הוצאה לפועל.
 • הגשת בקשה והצעה להסדר נושים לרבות ליווי צמוד וייצוג בבתי המשפט.
 • הגנה מול נושים.
 • הגשת בקשה להפטר.

לייעוץ עם עו"ד דנה פלד: 050-5732660

 

להלן, סמכויות המנויות למנהל המיוחד\הנאמן בהליך פשיטת הרגל:

 • לנהל את עסקו של פושט הרגל, במידה הדרושה לפירוקו המועיל.
 • לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל ולהתגונן בהליך כאמור.
 • לקבל בתמורה, במכירת נכס של פושט הרגל, סכום כסף שישולם בעתיד, בכפוף לתנאים בענין ערבות או בכל ענין אחר שייראו לכונס הרשמי.
 • למשכן כל חלק מנכסי פושט הרגל כדי להשיג כסף לתשלום חובותיו.
 • למסור סכסוך לבוררות, להתפשר בדבר חובות, תביעות וחבויות – בין שהגיע מועדן ובין שלא הגיע, בין ודאיות ובין מותנות, בין קצובות ובין שאינן קצובות, בין קיימות ובין אמורות להתקיים בין פושט הרגל לבין אדם שחב כלפיו – תמורת סכומים ובתנאים, לרבות מועדי פרעון, כפי שיוסכם.
 • להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי חובות בני תביעה בפשיטת הרגל, עם נושים או עם מי שטוענים שהם נושים.
 • להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי תביעה הנובעת מנכסי פושט הרגל או הכרוכה בהם, שהוגשה או שאפשר להגישה מטעם כל אדם נגד הנאמן או מטעם הנאמן נגד כל אדם.
 • לחלק בין הנושים נכס כמות שהוא, לפי שוויו הנאמד, אם מחמת טבעו המיוחד או נסיבות מיוחדות אחרות אי אפשר למכור אותו בקלות או במחיר מועיל, בנסיבות העניין.

 

לייעוץ עם עו"ד דנה פלד: 050-5732660

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל