הסדר נושים: מה זה וכיצד זה מסייע לאדם או חברה שנקלעו לחובות?

תוכן העמוד:

הסדר נושים הינו מונח המתייחס לפתרון שעומד לרשותם של חייבים המצויים במצב של חוסר יכולת לפרוע את חובותיהם הכספיים לבעלי החוב.

במצב זה, חייבים רבים בוחרים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מה שמאפשר להם להסדיר חלק מסוים מחובם מול בעלי החוב ולקבל הפטר מתשלום יתרת החוב בתום ההליכים.

עם זאת, במקרים מסוימים, ישנה אפשרות להגיע להסדר תשלומים מול הנושים מבלי להכנס להליכי חדלות הפירעון, ובכך לחסוך זמן רב, כסף, ופגיעה בזכויותיו ובשמו הטוב של החייב. במאמר זה, נסביר כיצד מתבצע הסדר נושים ובאילו מצבים הוא עדיף על פני החלופה של פתיחת ההליכים.

 

מהו הסדר נושים?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקפו החל משנת 2019, הסדר נושים הוא הסכמה בין חייבים יחידים או חברות ובין נושיהם, שבא להסדיר את שינוי תנאי תשלום החוב.

הסדר נושים מסייע לחייבים למחוק את חובותיהם או לחילופין לקבל הפטר. בכל אחד משלביו של הליך חדלות הפירעון והגביה מול החייב, ניתן להגיע להסדר נושים, ואף טרם פתיחת ההליכים. 

 

כיצד ניתן למחוק חובות בעזרת הסדר נושים?

כאמור, אדם או חברה שנקלעו לחובות יכולים לנסות ולהידבר עם נושיהם על מנת להגיע להסכמה ללא הצורך בפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בהידברות מול בעלי החוב, ניתנת לחייבים האפשרות להגיע להסדר תשלומים שיביא תועלת גם להם וגם לנושים, ואף לקבל הפטר ללא הכורח בהליך חדלות הפירעון, האורך זמן רב וגוזל משאבים רבים מכל הגורמים המעורבים בו, בנוסף למגבלות שהוא מעמיס על החייב והפגיעה במוניטין שלו כתוצאה מכך.

 

הסדרי נושים בהתאם לחוק חדלות פירעון והסדרי נושים לפי פקודת פשיטת רגל: מה השוני?

פקודת פשיטת רגל בוטלה והוחלפה בחוק חדלות פירעון, בשנת 2019.

אולם לפני כניסתו של חדלות פירעון לתוקף, ההליך שעסק בנושא הסדרת חובות של חייבים מול נושיהם היה סעיף 19א' בפקודת פשיטת רגל (מחיקת חובות ללא פשיטת רגל או הפטר ללא פשיטת חובות).

הפניה להסדר נושים במסגרת סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל, באה לייתר את הצורך של החייב להירשם במעמד של פושט רגל ולאפשר לו לקבל הפטר ולמחוק את חובותיו גם ללא פתיחת הליכים. גם במסגרת החקיקה הנוכחית, סעיף 321 לחוק חדלות פירעון, קובע כי לחייבים ניתנת הזכות לנסות ולהגיע להסדר חוב מול הנושים להם הם חייבים כספים, גם ללא כניסה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

כלומר, מדובר באותה הגברת בשינוי אדרת, למעט השוני במינוח: במסגרת פקודת פשיטת רגל כונה ההליך "הסדר נושים" ואילו במסגרת החקיקה החדשה – חוק חדלות פירעון, הוא ידוע בתור "הסדר חוב".

 

על היתרונות של הסדר נושים

התועלת המהותית ביותר בהקשר להסדר נושים או בשמו העדכני: הסדר חובות, הינו ביכולתו של החייב לקבל הפטר ולבצע מחיקת חובות גם ללא פתיחת הליכי חדלות פירעון כנגדו.

ככל הניתן, עדיף לו לחייב כי ימנע ככל יכולתו מהגדרתו בתור פושט רגל או יישות חדלת פירעון – הגדרה שלה משמעויות רבות וכבדות משקל בנוגע למוניטין של האדם או החברה, והחירויות הכלכליות, הפרטיות או העסקיות שלהם. 

העובדה שלהסדר חוב ניתן להגיע גם לפני הפניה להליכי חדלות פירעון (בשמם ההיסטורי: פשיטת רגל), מסייעת לחייבים באופנים הבאים:

א. הימנעות ממכירה וחלוקה של נכסים:

הסדר נושים המבוצע ישירות מול בעלי החוב, לא דורש מהחייב להכנס להליכי כינוס נכסים או הקמה של קופת נשייה בה ירוכזו כל נכסיו.

ב. הימנעות מההגבלות הנגזרות מהליכי חדלות פירעון:

איסור יציאה מהארץ, הגבלה על פעילות בנקאית, מגבלות בהנפקת כרטיסי אשראי, ועוד הן רק חלק מההגבלות הכלכליות והאישיות שחייבים כפופים להן עם כניסתם להליכי חדלות פירעון. הסדר נושים מאפשר לחייבים לעקוף את ההליך המקובל ולהימנע מכל אלו. 

ג. הליך מקוצר:

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם תובעניים מאוד בזמן, אך בעזרת הסדר נושים ניתן לקצר תהליכים ולהגיע להפטר במועד מוקדם יותר.

ד. הליך זול יותר:

הסדר נושים שמטופל מחוץ למסגרת של צו פתיחת הליכים, הוא פתרון עם עלויות פחותות בהשוואה לאלטרנטיבה.

 

איך ניתן להגיש בקשה להסדר נושים?

כדי להגיע להסדר נושים, על החייב להגיש בקשה לבית משפט השלום באזור מגוריו או עסקיו.

הבקשה צריכה לכלול הצעה להסדר נושים לצד בקשה להבאת הסדר החוב לאישור כל הצדדים. 

יש לספק העתק מהבקשה להסדר נושים ללא הליך חדלות פירעון, לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי). ניתן לעשות זאת בחינם גם באופן מקוון.

 

מה קורה לאחר שמגישים בקשה להסדר נושים?

היה והנושים אישרו את ההצעה של החייב להסדר חוב, בית המשפט ידרש לקבל החלטה בנוגע להוגנות ההצעה עבור הנושים בהשוואה לצו לשיקום כלכלי, אשר ניתן במסגרת הליכי חדלות פירעון.

גם במידה והנושים לא יאשרו את ההצעה להסדר נושים שהציע החייב, יוכל בית המשפט לפסוק לטובת אישורה, בתנאים מסוימים. הסדר נושים שבית המשפט יבחר לאשר, יחייב גם את בעלי החוב שסירבו לו.  

לאחר שהתשלום לנושים יוסדר במסגרת הסדר הנושים, החייב יקבל הפטר ותבוצע מחיקה של יתרת חובותיו.

 

מדוע חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין מומחה להליכי חדלות פירעון?

כפי שהוסבר במאמר זה, הסדר נושים הוא הליך שבמסגרתו חייבים מנהלים משא ומתן מול הנושים להם הם חייבים כספים. במסגרת הבקשה להסדר נושים, החייב מציע לבעלי החוב תשלום לכיסוי חלקי של החוב (בהתאם ליכולתו הכלכלית), והנושים מחליטים אם לקבל את הצעתו או לדחותה.

עורך דין הבקיא בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, ידע לנווט גם את הטיפול בנושא של הסדר החוב  באופן מיטבי, כדי לסייע למיוצגיו למצות את זכויותיהם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button