צוואות וירושות

תוכן העמוד:

לפני שהחלטתם לערוך צוואה אנא וודאו שהגעתם לעורך דין המתמחה בתחום.

לידיעתכם, על מנת שצוואה תהיה תקפה יש מספר כללים שנקבעו על פי החוק:

 1. הצוואה צריכה לכלול כתב קרי בניסוח ברור.
 2. הצוואה צריכה להיות ברורה על מנת שתקויים על ידי רצון המצווה\המנוח ובהתאם להוראות שהותיר.
 3. יש לשים לב לניסוח מלא והפקדה על כל הפרטים המהותיים ובהתאם לחוק הירושה.

 

קיימות מספר דרכים לעריכת צוואה

 1. צוואה על ידי שני עדים כשרים, אשר אינם חלק מהנהנים בה.
 2. צוואה נוטריונית

 

חוק הירושה קובע מי הם יורשיו של מנוח:

סעיף 10 לחוק קובע מי הם יורשיו של המנוח על-פי דין, כדלקמן:

 1. מי שהיה במות המוריש בן זוגו
 2. ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו של המוריש)
 3. הוריו וצאצאיהם (אחיו של המוריש) והורי הוריו וצאצאיהם (דודיו של המוריש)

 

לעניין זכותו של בן הזוג בירושה:

לבן-זוגו של המוריש הזכות ליטול את הרכוש השייך למשק הבית לפי הנסיבות לרבות מיטלטלין ורכב, וכן זכות ליטול משאר העיזבון כדלקמן:

 1. אם הותיר האחריו המוריש ילדים או נכדים או הורים- 1/2.
 2. אם הותיר אחריו המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים- 2/3 ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עימו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, יטול בן הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה ו- 2/3 מהנותר משאר העיזבון.

בהתאם לסעיף 12 לחוק הירושה, נקבעה העדיפות בחלוקת הירושה: ראשית ילדי המנוח, לאחר מכן הורי המנוח, והורי הוריו.

 

עקרונות כללים בצוואות

צוואה תקפה ללא הגבלת זמן, כל עוד לא נערכה צוואה חדשה במקומה.

צוואה חדשה מבטלת את הצוואה הקודמת מבחינה כרונולוגית, במקרה והצוואה החדשה איננה כוללת את כל הרכוש של הצוואה הקודמת, יש לבדוק את הצוואה הקודם רק לגבי הרכוש שלא הוזכר בצוואה החדשה.

כאשר מתגלה פגם בצוואה אשר בית משפט מחליט כי היא אינה חוקית והיא נפסלת, ייתכן שהצוואה החוקית האחרונה, היא הצוואה שעל פיה יחולק הרכוש.

 

8 טיפים לקראת עריכת צוואה

 1. ראשית, יש להכין רשימה מפורטת של כל הנכסים הקיימים בבעלותך לרבות נכסי מקרקעין, רכב, כספים בהמצויים בחשבונות בנק, מטלטלין, רכוש יקר ערך, אוספי אומנות וכו'.
 2. יש לחשוב היטב ומבעוד מועד מי הם יורשך והאם קיימת בעיה כלשהיא בחלוקת הרכוש בין היורשים.
 3. בנוסף, מומלץ לקבל אישור רפואי במעיד כי במועד עריכת הצוואה, מצבך הנפשי היה תקין. זאת על מנת למנוע את תקיפת הצוואה על ידי חלק מקרובייך אשר נושלו מהצוואה ויטענו בערכאות משפטיות כי מצבך הנפשי לא היה כשיר מבחינה חוקית לערוך את הצוואה לפיכך היא אינה כשרה. ככול וקיים אישור רפואי המצורף כנספח לצוואה, הסיכוי לפסילת הצוואה נמוך יותר.
 4. בכל מקרה ההמלצה הינה לערוך את הצוואה על ידי עורך דין המומחה בתחום אשר יוכל להבטיח ככול שניתן את רצונו של המצווה לקיום צוואתו ובכך להפחית את הסיכוי לפסילת הצוואה ע"י הקורבים שנושלו.
 5. אסור לנהנה בצוואה לביות נוכח בעת כתיבתה או ליטול חלק בקשר עם הצוואה.
 6. תמיד ניתן לשנות צוואה על ידי עריכת צוואה חדשה.
 7. יש לעדכן את הצוואה בהתאם לנסיבות.
 8. יש לאפשרות לכותב תנאי מתלה בצוואה. יש להתייעץ עם עו"ד ולוודא כי ההתנייה חוקית.

 

מתי ומדוע מומלץ לעדכן את הצוואה?

ככול וקיימים נכסים חדשים, למשל, רכישת נכס נדלני, או כאשר נולדים ילדים חדשים, או שנפטרים קרובי משפחה, כאשר מתחתנים או מתגרשים, כאשר חל שינוי במצב רפואי של אחד מבני המשפחה, רצוי לדאוג לערוך צוואה חדשה, הואיל והצוואה הקודם ריקה מתוכן או בלתי רלוונטית.

 

סוגי צוואות בישראל

בהתאם לדין קיימות 4 סוגי צוואות:

1. צוואה בכתב יד

אדם אשר מורה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו בכתב יד, עם תאריך וחתימה. צוואה מסוג זה בעייתית במיוחד, הואיל ואינה נוסחה או נבדקה על ידי עורכי דין וייתכן שקיימות בה שגיאות רבות אשר עלולות להביא לפסילתה לאחר מות המוריש. צוואה מסוג זה איננה מומלצת, אלא אם כקיימת היכרות מעמיקה עם חוק הירושה אשר מודע לכך שהצוואה תקפה ושלמה מבחינה צורנית ומהותית, אשר תעמוד במבחן בית משפט.

2. צוואה בעדים

סוג הצוואה הנפוץ ביותר. מדובר במסמך בכתב ונושא תאריך, חתימת המוריש, וחתימת 2 עדים נוספים מעל גיל 18, אשר אינם נהנים מהצוואה. זוהי צוואה יחסית בטוחה הואיל וקשה יהיה לפסולה לאחר מות המוריש ככול ונעשתה כדין ע"י עוד" המומחה בתחום.

3. צוואה בפני רשות

זוהי אמירה בעל פה בפני שופט, רשם או נוטריון, אשר עורך פרוטוקול בכתב. כאמור, זוהי צוואה תקפה בהתאם לדין, ויש לה משנה תוקף כאילו נחתמה בפני שופט.

4. צוואה בעל פה (צוואה שכיב מרע)

אדם אשר קיים איום על חייו, מצווה בעל פה מול 2 עדים את רצונו באשר יעשה ברכושו,, כאשר בסמוך נערך פרוטוקול המופקד ברשם הירושות תקפה משך 30 ימים אם החייב נותר בחיים. צוואה זו תהא הצוואה תקפה עד למועד שבו יצא המצווה מכלל סכנת חיים (ולמעשה, במועד זה תפקע מעצמה, באופן אוטומטי).

5. צוואה הדדית

צוואה בכתב יד בחתימת 2 בני זוג. למרות שעל פי הדין הישראלי, צוואה הינו מעשה אישי בלבד, תוקן החוק ומאפשר לבני זוג להבטיח כי רכושם יועבר לילדיהם המשותפים, קרי למנוע מצב שבו אחד מהצדדים נפטר, מוריש את כל רכושו לבן הזוג השני, אשר מחליט בצוואתו להעביר את כל הרכוש לאדם אחר ולא לרצון שני בני הזוג אשר נותרו בחיים.

היכן שומרים צוואה?

רצוי לשמור את הצוואה במעטפה וניתן לשמורה בכל מקום בטוח מזרים כגון כספת.

כמו כן, רצוי שהמצווה יודיע לפחות לאדם אחד אשר אין בעיניו, היכן מונחת הצוואה. כאמור, ככול והצוואה לא תימצא, לא ניתן יהיה לעשות את רצון המנוח.

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

קיימת אפשרות מומלצת כי לאחר עריכת הצוואה, יש להפקידה אצל רשם הירושה. פעולה זו תבטיח את ביצוע רצון המנוח, ללא חשש שהצוואה תושחת, תאבד או תעלם.

אפשרות זו תחסום הגשת צוואה מזויפת.

מדובר בפרוצדורה פשוטה ומהירה, בה, רק המוריש בעל ת.ז. יכול להפקיד צוואה מקורית אצל רשם הירושות.

ניתן לעיין באתר האינטרנט של משרד המפשטים.

הירשם לענייני ירושה\בית משפט לענייני משפחה\בית הדין הרבני

לאחר בקשה לקבלת צו ירושה או לצו קיום צוואה, ניתן אישור מרשם הירושות לבקשה.

קיימים מקרים בהן מוגשת התנגדות לבקשה לירושה או לבקשה לצו קיום צוואה, או שנפל פגם בצוואה, שאז העניין עובר לשיפוט בבית המשפט לענייני משפחה.

ניתן להגיש בקשה לקיום צוואה או לצו ירושה גם לבתי הדין הרבני בכפוף להסכמה בכתב של כל היורשים.

 

סיכום

עריכת צוואה הינה פעולה משפטית מורכבת אשר לתוצאותיה השלכות עתידיות אדר לעיתים אינן תואמות את רצון המצווה עקב פגמים בצוואה/ליקויים/ עדכונים/חוסר ידיעה וכו'.

לפיכך, טרם עריכת יש להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button