מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

צו הפטר

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון חלקלק לחובות גדולים הצוברים ריביות גבוהות. אנשים אילו יכולים להסתייע בהליך משפטי הקיים בחוק, הנקרא "הליך פשיטת רגל". למרות ששמו של ההליך מרתיע לא מעט אנשים, הליך זה יכול לסייע רבות ולהביא אנשים רבים לסיום חובותיהם ולפתוח "דף חדש בחייהם הכלכלים והאישיים".

מהו בעצם "צו הפטר"?

צו הפטר הינו "האור בקצה המנהרה" לאדם שנקלע לחובות. זהו צו הקובע כי חובותיו של האדם נמחקו וכל ההגבלות שהוטלו עליו הוסרו. זהו צו המקנה לחייב אפשרות לפתוח בחיים כלכליים חדשים, זאת לאחר הוכחה כי החייב יצר את חובותיו בתום לב והשיב את מלוא הכספים אשר היה מסוגל להשיב לנושיו. צו הפטר הינו סוג של נקודת סיום של הליך המשפטי – פשיטת הרגל.

על מנת להגיע לנקודת הסיום ולמחוק את כל חובותיו של אדם, עליו להגיש בקשה לצו כינוס נכסים. כאשר בית המפשט מאשר קבלתו של הצו, ההליכים המשפטיים המופעלים כנגד החייב מוקפאים. בד בבד ממנה בית המשפט בעל תפקיד העונה על השם "מנהל מיוחד" אשר תפקידו לבדוק את מצבו הכלכלי והתנהלותו הכלכלית של החייב וכן לכנס את על נכסיו במידה וקיימים כאלה, ולהעביר אותם לקופת פשיטת הרגל. בצו הכינוס מוטלות מגבלות מועטות: צו עיכוב יציאה מהארץ, איסור על שימוש בכרטיסי אשראי, פתיחת עוסק מורשה או תאגיד, ועוד מגבלות אחדות.

לייעוץ עם עו"ד דנה פלד: 050-5732660

האם כל אחד זכאי לקבלת צו הפטר?

עד לשנת 1996, חלה על החייב החובה לשלם לפחות שליש מסכום סך חובותיו, על מנת להיות רשאי לקבל את צו ההפטר. ואולם כעת, כל אדם זכאי לקבלת הצו, ללא התנייה הקשורה לתשלום סכום מסוים. תנאי הכרחי אחר המזכה את החייב לצו הפטר הוא תנאי הקובע כי החייב צבר חובותיו בתום לב. המושג "תום לב" הינו רחב וניתן להכניס לתוכו הגדרות רבות. בדרך כלל בית המשפט בוחן את התנהגותו הכלכלית של החייב בעת יצירת החובות ולאחריהן. למשל אם יוכח כי החייב צבר חובות על ידי הימורים או בשל מעשים פלילים, ספק רב אם בית המשפט ייעתר לבקשתו.

קיימים מספר מקרים אשר אינם כלולים במסגרת צו ההפטר:

צו ההפטר פוטר את החייב מכל חובותיו, מלבד רשימת חובות (שלא כולה מוזכרת במאמר זה), אשר אינם כלולים במסגרת צו ההפטר:

  • פסק דין מזונות.
  • קנס לטובת המדינה.
  • עבירה פלילית.
  • התחייבות בדבר הימנעות מעבירה.
  • חוב שנוצר על ידי מרמה.
  • חוב נזיקי, קרי, סכום בלתי קצוב.

לייעוץ עם עו"ד דנה פלד: 050-5732660

צו הפטר מה זה

רבים בינינו נקלעים מדי שנה למצב קשה ומסובך כאשר צברו חובות כספיים כבדים. עבור אדם החייב כספים לנושים שונים, מדובר במצב דברים שעל מנת להיחלץ ממנו יזדקק לצו הפטר אותו יקבל מבית המשפט המחוזי.

הפטר הוא צו חשוב ביותר שניתן על ידי שופט במסגרת הליך פשיטת רגל, המסייע לחייב למחוק את יתרת חובו ולפתוח דף חדש מבחינה כלכלית.

חשוב לדעת – לא כל חייב זכאי לקבל הפטר שכן בית המשפט יבחן את זכאותו בהתאם לנסיבותיו ומשכך, על החייב לפנות לעורך-דין מנוסה ומיומן בתחום.

מה חשיבותו של צו הפטר?

צו הפטר חלוט הוא המפלט האחרון של חייב, שכן הוא מהווה סיום הליך פשיטת הרגל והסרת ההגבלות על החייב, לרבות עיכוב יציאה מהארץ והגבלת כרטיסי אשראי. הצו ישמש גם להגנת החייב כנגד תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני פשיטת הרגל. לאחר קבלת ההפטר, יוכלו נושיו של החייב לפתוח נגדו בהליכי הוצאה לפועל ביחס לחוב שהיה קיים לפני ההליך, ובתוך כך, יהא החייב רשאי לטעון שניתן היה לתבוע את אותו החוב במסגרת הליך פשיטת הרגל, ומשום כך ההפטר חל עליו.

צו ההפטר מאפשר את מחיקת יתרת החובות מלבד חובות בשל קנסות שניתנו לחייב בגין עבירה, חוב לטובת המדינה או רשות מקומית וכן חוב שנוצר במרמה שהחייב היה שותף לה. כמו כן, לא יחול צו ההפטר על חוב מזונות לפי פסק-דין או חוב נזיקי.

לפתוח דף חדש

חשוב לזכור כי האפשרות לקבלת הפטר אינה מונחת בכיסו של החייב כלל ועיקר שכן על החייב להוכיח, בין היתר, כי פעל בתום לב ובניקיון כפיים, וכן בהינתן שבית המשפט רשאי להתנות את קבלת ההפטר ולקבוע כי ינתן באופן חלקי או מלא בהתאם לשיקול דעתו.

על החייב לפנות אל עו"ד דנה פלד כבר בנקודה בה הוא חש כי הדברים יצאו משליטתו, כאשר באמתחתו מסמכים המעידים על מצבו הפיננסי במהלך השנים האחרונות על מנת לגבש עבורו סל טיעונים משפטיים שיש בכוחם להכריע בשאלת זכאותו לקבלת ההפטר המיוחל בסיום ההליך.

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל