מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח לעמוד למען פירעון חובותיו. התשלום החודשי יקבע בהתאם למאפייני החייב ומסוגלותו על-פי הכנסותיו ופוטנציאל ההשתכרות שלו, והוא הכרחי לניהול יעיל של הליך פשיטת הרגל.

כיצד יקבע צו תשלומים בפשיטת רגל?

בבואו לקבוע את הסדר התשלומים, יביא בית המשפט בחשבון את סך הכנסות החייב/ת ובן/בת הזוג הנושא/ת עמו בנטל הוצאות המחיה ואת פוטנציאל ההשתכרות של החייב. רוב רובה של הכנסת החייב ינותב לטובת תשלומים לקופת הנושים, אולם מובן שבית המשפט לא ישעבד את מלוא שכרו של החייב אלא יותיר בידו סכום סביר שישמש לכלכלתו וכלכלת הסמוכים על שולחנו באופן שיאפשר לו לשאת בהוצאות דיור, רכב, מיסים עירוניים, מזון, הלבשה וכיוצא באלו הוצאות קבועות ומשתנות, בהתאם לקבוע בחוק. כספים שמקורם בגמלה שהחייב זכאי להם מהמוסד לביטוח לאומי הם מוגנים ולא יעוקלו לטובת הסדר התשלומים החודשי.

חשוב לדעת, כי בית המשפט רשאי להורות למעסיקו של חייב המפר את הצו להעביר את משכורתו לידי הנאמן, המנהל המיוחד או הכונס הרשמי, לפי העניין. חייב שאינו עומד בצו התשלומים עשוי לשאת בסנקציה של ביטול צו הכינוס והליכי פשיטת הרגל בעניינו. חשוב לדעת, כי ככל שהחייב חש שהסדר התשלומים לפי הצו אינו תואם את הכנסותיו והוא אינו מסוגל לעמוד בו, או אם חלו שינויים במצבו ובפוטנציאל ההשתכרות שלו, יהא רשאי לפנות אל בית המשפט בבקשה מנומקת לאבחון כלכלי מחודש ושינוי ההסדר על דרך הפחתת התשלום החודשי.

התשלומים לקופת הנושים יבוצעו באמצעות שוברי תשלום אותם ינפיק הכונס הרשמי עבור החייב.

צו תשלומים בפשיטת רגל – ייעוץ מומחה להשגת המטרה

חייב המצוי בהליך פשיטת רגל או מעוניין להתחיל בהליך זה, מתמודד עם חובות כלכליים הרובצים לפתחו ולוחצים עליו, לצד הגבלות המוטלות עליו מכוח ההליך. עו"ד דנה פלד תוודא שלחייב יינתן צו תשלומים בפשיטת רגל אשר יהיה אופטימלי עבורו במטרה שיעמוד בתשלום החודשי לצד ההכרח לאפשר לעצמו ולמשפחתו תנאי מחיה בכבוד בהתאם לצורכיהם והעדפותיהם.

מידע נוסף על הליך וצו תשלומים בפשיטת רגל

כאשר חייב שהוא אדם יחיד מבקש לקבל הגנה מול נושיו הרודפים אותו, יוכל לבקש מבית המשפט המחוזי להכריז עליו כפושט רגל, או במילים אחרות, לפתוח בהליך פשיטת רגל. בקשה כזו יכול שתוגש נגד חייב גם בידי נושיו או אחד מהם. בית המשפט יעיין בבקשה ובתגובת הכונס הרשמי ויהא מוסמך ליתן צו כינוס לנכסי החייב והעברתם לפיקוח הכונס הרשמי. בשלב זה, ינסה החייב להגיע להסדר או פשרה עם נושיו או יוכרז כפושט רגל. ככל שבית המשפט יורה על מתן צו כינוס, יקבע דיון אליו יוזמנו החייב, נושיו והכונס הרשמי ויתכן שימונה מנהל מיוחד. עם מתן צו פשיטת רגל, יוקנו כל נכסי החייב לנאמן שיפעל למימושם וחלוקתם בין הנושים. על החייב יוטלו הגבלות שונות, וההליך יסתיים בהסדר או במתן הפטר לחייב הפוטר אותו מכל חובותיו ברי התביעה וההגבלות יוסרו.

מטרות הליך פשיטת רגל והגבלות מכוחו

פשיטת רגל מאפשרת לחייב המביע רצון לשלם את חובותיו הגנה מנושיו הנחושים להיפרע ממנו לפי השיעור המקסימלי, כינוס כלל נכסיו וחלוקתם בין נושיו בהתאם לסדר עדיפויות. התהליך פותח לחייב הזדמנות שנייה לדרך חדשה.

עם הכרזה על תחילתו של הליך פשיטת רגל יוטלו על החייב הגבלות על ניהול חשבון בנק ושימוש בכרטיסי חיוב והגבלות על מעורבות בתאגיד. ההגבלות ישארו בתוקפן עד שתתקיים אחת מהאפשריות הבאות:

  1. לחייב ינתן צו הפטר;
  2. הכרזת פשיטת הרגל תבוטל;
  3. יבוטל צו כינוס הנכסים;
  4. יעלו שיקולים מיוחדים לביטול ההגבלות או חלקן;
  5. בית המשפט יאשר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושיו.

צו תשלומים בפשיטת רגל – ליווי משפטי הכרחי

לעו"ד דנה פלד ניסיון רב שנים בייצוג חייבים בפשיטת רגל. לטובת ההליך עומדים לזכות עו"ד פלד הבנתה והיכרותה עם החוקים ובתי המשפט המחוזיים ויכולתה להתאים פתרונות מיטביים לנסיבותיו של כל חייב, תוך ליווי שוטף החל מראשית ההליך דרך ביטול מיידי של ההגבלות והשקעת כלל המשאבים למען צמצום חשיפה והגנה מקסימלית על החייב, וכלה בקבלת הפטר ומחיקת חובות.

עו"ד פלד תפקדה כבאת כח המנהל המיוחד/הנאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים במסגרת אלפי הליכי פשיטת רגל.

 

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל