08:00-17:00 

שעות פתיחה של המשרד א’-ה’

050-5732660 

לייעוץ ראשוני מקצועי
עם עו”ד דנה פלד

לייצוג מקצועי על ידי המשרד שלנו

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
פירוק חברה

פירוק חברה – הסיבות האפשרויות

 • פירוק מרצון.
 • פירוק ע"י בית משפט.
 • פירוק מן הצדק ומן היושר.

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן של פירוק של עשרות חברות, מינוי שהתבצע ע"י בתי המשפט המחוזיים וכונס הנכסים הרשמי.

בנוסף, עו"ד דנה פלד ביצעה מאות פירוקים מרצון של חברות בהליך חיצוני ללא בית משפט, כך שיש לה את הניסיון, המקצוענות והמומחיות בעניין.

 

עורך דין פירוק חברה – דנה פלד טלפון: 0505732660

 

פירוק חברה ע"י בית משפט

כאשר חברה הינה חדלת פירעון, קרי אין ביכולתה להחזיר את ההתחייבויות שיצרה, כפי שקיים הליך דומה לאדם הנקרא הליך פשטת רגל , היא רשאית להתפרק.

בדין נקבע כי חברה יכולה להתחיל בהליך פירוק בהתאם לארבע עילות:

 1. החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפרוק בידי בית המשפט.
 2. החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שאוגדה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה.
 3. חדלות פירעון.
 4. מן הצדק ומן היושר.

הליך של פירוק בידי בית המפשט מתחיל בהגשת בקשת פירוק לבית המשפט המחוזי בלבד. הגשת הבקשה יכולה להיות מוגשת ע"י החברה עצמה, נושיה או עובדיה. אף בעל המניות יכול להגיש אותה לבית המשפט בנסיבות מצומצמות.

ככול וקיימת אחת מארבע העילות, ולאחר שקילת העניין, יחליט בית המשפט האם ליתן צו פירוק זמני לחברה והאם למנות מפרק זמני לשמירה על נכסי החברה.

בהינתן צו פירוק לחברה, כל הליכי הגביה כנגד החברה מעוכבים. קרי, נושים אינם יכולים לתבוע את החברה, לפעול באמצעות גביה או לממש נכסים.

מפרק החברה מבצע הערכה בדבר מצבה הכלכלי של החברה והנסיבות לכישלונה. ככול שאין נסיבות מיוחדות, מתמנה המפרק הזמני למפרק קבוע ע"י בית המשפט. תפקידו של המפרק הקבוע הינו לכנס את נכסי החברה על מנת להגדיל את קופת הפירוק ולאחר אישור בית המשפט לחלק את הכספים באופן שוויוני לנושים ובכך יסתיים הליך הפירוק.

החברה ממשיכה להתקיים כאשיות משפטית נפרדת גם אם היא בהליך הפירוק. כל האורגנים של החברה מוחלפים ע"י המפרק עד לסיום הליך הפירוק. לאחר חיסול החברה, אין אפשרות לתבוע אותה.

פירוק חברה – חלוקת נכסים

חלוקת נכסים מתבצעת באופן שוויוני ובהתאם לדין:

 1. שעבוד ראשון – שעבוד הגובר על כל השעבודים האחרים. בדר"כ לטובת רשויות המס על מקרקעין.
 2. שעבוד קבוע – כגון משכון ספציפי. הנכס יוצא ממסת הנכסים של קופת הפירוק. 
 3. שעבוד מיוחד – כגון עיכבון, זיקה לנכס, הערת אזרה לטובת שלטונות המס, פקודת המיסים (גביה). 
 4. הוצאות הליך פירוק – כל העלויות של הפירוק לרבות מימוש נכסים, שכר טרחק המפרק, הוצאות משפט.
 5. חובות בדין קדימה – חובות כגון שכר עבודה לעובדים, מיסים עירוניים, דמי שכירות של שנה לפני תחילת הפירוק.
 6. שעבוד צף – נובע מתניה בחוזה שהצדדים מגדירים כנכסים שעלים חל השעבוד הצף. אם שעבוד צף "מתגבש" הוא הופך לשעבוד קבוע, והנושה יכול לממש את אותם נכסים. שעבוד צף מתגבד במועד הגשת בקשת הפירוק.
 7. חובות רגילים – קרי כול החובות של הנושים הרגילים שאינם מובטחים.
 8. בעלי המניות – ככול ונותרו כספים בקופת הפירוק, הכספים יחולקו לבעלי המניות לפי חלקם היחסי בחברה. 

בנוסף, קיים עקרון השוויון בהליך כך בין הנושים באותה דרגה, הכספים יחולקו באופן יחסי לשיעור החוב שהיה בידי כל אחד מהם. למשל: קיימים 2 מליון שקים לקופת הפירוק, וסך החובות לנושים רגילים הינו 20 מיליון ש"ח. כל נשה יקבל 10 % מהחוב המקורי של החברה כלפיו, לא משנה מתי נוצר החוב, מי סוג הנושה וכו'.

פירוק חברה מרצון:

תחילה, אציין כי הליך של פירוק מרצון הינו הליך מחוץ לכותלי בית המשפט ונעשה מול רשם החברות בלבד. קיימים מקרים בהם בית המפשט מעורך בפירוק מרצון, אולם בדר"כ המידה מועטה.

חברה רשאית להתפרק מרצונה ככול והיא כשרת פירעון. לרוב הואיל ובעלי המניות שלה רוצים להשקיע את הונם במקום אחר ולהתחיל בדרך חדשה.

סדר חלוקת הנכסים בפירוק מרצון הינה לפני עקרו השוויון ובהתאם לדין.

 • על מנת להתחיל את ביצוע פירוק החברה מרצון יש להגיש לרשם החברות " תצהיר כושר פירעון", זהו תצהיר של הדירקטורים בחברה, המצהירים כי החברה כשרת פירעון, קרי מסוגלת לפרוע את כל חובותיה בתוך שנה מיום תחילת הפירוק. ההצהרה צריכה להיות חתומה ע"י רוב הדירקטורים.
 • לאחר קבלת התצהיר ברשם החברות, סטאטוס החברה ברשם החברות משתנה ל"לקראת פירוק". 
 • כעת, יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, בה תינתן החלטה על פירוק מרצון. 21 יום לפחות לפני מועד אסיפה כללית של בעלי המניות, יש לשלוח לבעלי המניות הודעה על כינוס אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה על פירוק החברה מרצון.
 • כינוס אסיפה כללית בה מתקבלת החלטה על פירוק מרצון וכן מינוי מפרק.
 • לאחר קבלת ההחלטה באסיפה הכללית של בעלי המניות, יש להודיע לרשם החברות על העניין, זאת בתוך 21 יום ממינוי המפרק. 
 • לאחר מכן, יש לפרסם את דבר פירוק הרה מרצון ברשומות, זאת בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה על פירוק החברה באסיפה הכללית.
 • רשם החברות ישנה את סטאטוס החברה ל "פירוק מרצון" לאחר קבלת ההודעה על החלטת האסיפה הכללית לפירוק מרצון ומינוי מפרק. 
 • לאחר מכן, המפרק מנוי על כינוס נכסי החברה, סילוק החובות ושליחת הודעות לבעלי המניות על כינוס אסיפה כללית סופית ופרסום העניין ברשומות. 
 • לאחר מכן, המפרק מגיש דוח סופי לרשם החברות.
 • לאחר קבלת הדוח הסופי של המפרק, רשם החברות ירשום את החברה כ"חברה מפורקת", ולאחר שלושה חודשים החברה תחשב מחוסלת.

 

משרד עורך דין – דנה פלד טלפון: 050-5732660

לייצוג מקצועי על ידי המשרד שלנו

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל