הקמת חברה בע"מ

תוכן העמוד:

הקמת חברה – לפני הקמת חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון רב בתחום הקמת חברה של חברות לרבות ייעוץ משפטי בניהולה.

 

ראשית אפרט מהי חברה בע"מ (בערבון מוגבל).

חברה בע"מ הינה חברה בעלת אישיות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה. כלומר יש לה זכויות וחובות, נכסים רכוש. החברה יכולה ליטול הלוואה, להעסיק עובדים ולהיות בעלת רכוש שהוא מופרד ושונה מהרכוש של בעלי המניות שלה.

מי רשאי להקים חברה בע"מ?

בהתאם לדין, כמעט כל אדם מעל גיל 18 יכול להקים חברה בע"מ בישראל. קיימים חריגים כגון פסולי דין, פשוט רגל (מי שהוגש כנגדו צו כינוס), מי שקיימת מגבלה מפורשת אשר אינה מאפשרת לו את הקמת החברה (נרשם בד"כ בבנק ישראל).

איך מקימים חברה? 

כיום, ניתן להגיש בקשה לרישום חברה באופן מקוון, כך שאת כל המסמכים הדרושים סורקים ישירות באתר רשם החברות באמצעות תקשורת ישירה בין עורכי הדין לרשם החברות.

המסמכים אותם צריך להגיש הם מסמכי התאגדות מאומתים ע"י עורך דין וכן תשלום אגרת פתיחת חברה בע"מ. הקמת חברת יחיד, שהיא בעלת בעל מניות אחד פשוטה יותר מהקמת חברה בע"מ בעלת מספר בעלי מניות, אולם הדבר אפשרי כאשר המסמכים מוגשים באופן מדוייק ומוקפד בהתאם להוראות רשם החברות וכמובן בכפוף לחוק החברות.

 

מהם השלבים ברישום והקמת חברה?

1. הגשת הבקשה – מדובר בטופס הכולל פרטים אישיים, 3 הצעות של שם החברה באנגלית ובעברית. בעניין יש לבדוק שלא נרשמה חברה בשם זהה או דומה באם מדובר באותו תחום עיסוק. קיימים קריטריונים של רשם החברות אשר בודק את העניין לפני אישור שם החברה.

2. בקשה לרישום חברה – טופס הכולל תצהיר בעלי מניות, המאומת ע"י עורך דין. הפרטים הכלולים: שם החברה, מענה, מטרתה, הון רשום ואחריות בעלי מניותיה.

3. הצהרת בעלי המניות– הגשת תצהיר של בעלי המניות מאומת ע"י עו"ד, המעיד כי בעלי המניות כשירים להקים חברה בע"מ.

4. תקנון חברה – הגשת תקנון, מסמך הכולל את פרטי בעלי המניות ואת סוג וכמות המניות שיש להם בחברה אשר נחתם בפני עורך דין. התקנון למעשה קובע את החובות והזכויות של בעלי המניות וכן את ענייניה המשפטיים והכספים של החברה.

5. הצהרה של הדירקטורים הראשונים – הצהרה מאומתת על ידי עורך דין של הדירקטורים אשר מונו ע"י בעלי המניות המייסדים על יכולתם וכשירותם להתמנות לדירקטורים.

6. אישור תשלום אגרת רישום חברה – אישור על תשלום אגרת פתיחת חברה ברשם החברות. כיום עומדת בגובה של 2,600 ש"ח ומשתנה כך שיש להתעדכן באתר רשם החברות.

 

מה כולל התקנון?

פרטים שחובה לכלול בתקנון החברה:

1. מטרת החברה – התקנון כולל מהי מטרת החברה, בד"כ אין להגביל את עיסוק החברה אל לעסוק בכל עיסוק או בעיסוקים שונים אשר מופרטים בתקנון. אין להקים חברה שמטרתה נוגדת את החוק או בלתי מוסרית.

2. שם החברה – חברה אמורה לקבוע את שמה בתקנון ורשאית לשנותו בכפוף לאישור רשם החברות. יש לבדוק כי השם הרצוי אינו תפוס או דומה לחברה אחרת בעלת אותו עיסוק.

3. הון מניות רשום – תקנון כולל אף את הון המניות הרשום (תקרת סך המניות שהחברה רשאית להנפיק, אבל לא בהכרח מניות שכבר הונפקו) ואת סוגי המניות.

4. סיווג האחריות של בעלי המניות ​– כמובן שיש לקבוע בתקנון האם אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת או שאינה מוגבלת?

5. זכויות וחובות – יש בעלי מניות אשר בוחרים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם בחברה, אופן חלוקת רווחים, אופן ניהול וכו'.

 

הסכם מייסדים 

בעת הקמת חברה בע"מ ע"י מספר מייסדים, חשב מאוד לערך הסכם מייסדים, על מנת להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם אחד כלפי השני וכן כלפי החברה וכן את חלוקת התפקידים שלהם בחברה.

 

פעולות נוספות בעת הקמת חברה

  • חשבון בנק – בעת פיחת חשבון לחברה בע"מ יש להציג לבנק בדר"כ את תעודת ההתאגדות של החברה וכן את תקנונה ויש לאמת מסמכים אלא ע"י עו"ד.
  • פתיחת תיק ברשיות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי – יש לפתוח תיק בכל הרשויות לפני ניהול פעילות עסקית.
  • רישום סימן מסחר – ככול ומדובר בפטנט יש להגיש בקשות מסודרות לרישום סימני מסחר על מנת להגן על זכויות יוצרים.
  • רישיונות והיתרים – חלק מהעסקים מחייבים רישיון עסק מרשויות ממשלתיות כך יש להם להסדיר זאת בטרם תתחיל פעילות עסקית.
  • עריכת ביטוח – לכל עסק קיימים הסיכונים שלו, על כך יש להיערך עם פוליסת ביטוח מתאימה.

 

האם לכל אדם בעל עסק עצמאי כדאי להקים חברה בע"מ?

כמו בכל דבר, בהקמת חברה בע"מ יש יתרונות וחסרונות. שאלה זו תלויה בלא מעט מרכיבים למשל, רמת סיכון של בעלי המניות, יכולת כלכלית, פעילות החברה, תזרים מזומנים אופי העסק וכו'. על כן, בטרם קבלת החלטות האם להקים חברה בע"מ יש להתייעץ עם עורך דין וכן עם רו"ח על מנת לוודא כי העניין יעיל וכלכלי.

 

מהם היתרונות בהקמת חברה:

1. הואיל ולחברה קיימת אישיות משפטית נפרדת והינה מוגבלת (בערבון מוגבל), כלומר החברה כשרה לבצע פעולות באופן עצמאי קרי, להחזיק בנכסים, לתבוע, להתחייבות, לכרות חוזים וכו', הסיכון של בבעלי המניות הופכת לאפסית. למשל, באם לחברה קיימים יותר התחייבויות מנכסים והיא עומדת בפני פירוק, לא ניתן לתבוע את בעלי המניות באופן אישי ולממש את נכסיו. בכפוף לכך שלא קיימת ערבות של בעלי המניות לחברה ולא ניתן להטיל אחריות אישית על בעלי מניותיה (הרמת מסך).

2. קיימים תחומי עיסוק אשר קיים להם חסכון עצום ובולט בתשלומי מיסים הואיל ומעל גובה הכנסות מסוים, תשלום המיסוי יהיה נמוך בהרבה מאשר אצל שותפות או עוסק מורשה. יש להיוועץ עם רו"ח בעניין שכן חוקי המיסים משתנים ויש לבדוק את העניין לפני קבלת ההחלטה על פתיחת חברה.

3. יתרון בולט נוסף הוא קיום החברה אף אם אחד מבעלי מניותיה נפטר או מוכרז כפושט רגל זאת בשונה משותפות אשר תלויה בבעליה ועלולה להתפרק באחד מהמקרים הנ"ל.

4. קיימים תחומי עיסוק בהם חברה בע"מ משדרת יוקרה\תדמית או איכות, לפיכך, בתחומים מסויימים אנשים מעדיפים להקים חברה גם אם התנאים המשפטיים או הכלכליים לא רלוונטים.

5. בתחומי עיסוק אחרים, אשר נדרש בהם גיוס כספים, הדבר נוח ומאפשר זאת אף באמצעות הקצאת מניות אגרות חוב.

 

מהם חסרונות בהקמת חברה?

על מנת להקים חברה יש צורך בעלויות. קיימת אגרת פתיחת חברה לרשם החברות הסך של 2,600 ש"ח, בנוסף, יש לנהל את חשבונות החברה בצורה מסודרת אצל רו"ח ולהגיש דוח מבוקר ע"י רו"ח מידי שנה. קיימות עלויות אף בפירוק חברה, הדבר עלול להיות מורכב מבחינה משפטית, עלול לכרוך בתוכו הוצאות רבות לרו"ח ולעו"ד זאת בשונה מסגירת עסק רגיל.

קיימות פרוצדורות נוספות הכוללת הגשת עדכונים לרשם החברות כגון שינוי כתובת, שינוי הרכב דירקטוריונים, שינוי שם וכו'

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button