פירוק חברה מפרת חוק

תוכן העמוד:

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק ויש לכך גם סנקציות נלוות.

סוגי ההפרות הקיימות:

  • אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות – כל חברה אשר רשומה במרשם החברות נדרשת לשלם אגרה שנתית. אי תשלום האגרה השנתית מהווה הפרה בגינה יהיה ניתן לקבוע כי החברה הינה חברה מפרת חוק.
  • אי הגשת דו"ח שנתי בנוגע למצב ונכסי החברה – המדובר בחובה המעוגנת בחוק החברות המחייבת גם חברות שאינן פעילות.

ההגבלות המוטלות על חברה מפרת חוק והשלכותיהן

כאשר חברה מוגדרת שחברה מפרת חוק מוטלות עליה ועל בעלי מניותיה ומנהליה מספר הגבלות:

  • רישום שעבוד על נכסי החברה לטובתה
  • סירוב רישום משכון לטובת החברה
  • הגבלה על שינוי שם החברה ושינוי מטרות החברה
  • לרשם החברות הזכות להטיל עיצומים כספיים עבור כל הפרה שנרשמה ואף להטיל עיצומים כספיים גבוהים יותר בגין הפרה מתמשכת
  • העברת הסטטוס של החברה כחברה מפרת חוק לגופים שונים כמו בנקים, קרנות מימון וכדומה

ההגבלות הנ"ל למעשה מונעות מהחברה להמשיך להתנהל בצורה תקינה ועלולות להקשות ולהפריע לפעילותה הסדירה. על מנת לבטל את ההגדרה הרי שהחברה נדרשת להסדיר את ההפרות, קרי – לשלם אגרה שנתית, להגיש דו"ח שנתי ולמעשה לעמוד בכל חובותיה.

פירוק מרצון של חברה מפרת חוק אינו מסיר באופן אוטומטי את הסנקציות המוטלות על החברה או את סטטוס החברה והחברה עדין תישאר תחת אותו הסטטוס. אך ככל שלצורך פירוק חברה מפרת חוק יש צורך בביצוע אחת או יותר מהפעולות אשר הרשם רשאי להגביל, ניתן לפנות לרשם בבקשה לאישור ביצוע אחת מן הפעולות.

פירוק חברה בע"מ מפרת חוק אמנם לא מבטל את סטטוס החברה ו/או את הסנקציות שהוטלו עליה אך למעשה עוצר את המשך ההפרות שמבצעת החברה.

החברה שלכם מבצעת הפרות ואתם מעוניינים להסיר את ההגבלות? לא יודעים כיצד נכון לפעול?

עורכת הדין דנה פלד בעלת ידע מקצועי עשיר ומיומנות גבוהה בתחום, מציעה ייעוץ מקצועי מקיף וליווי אישי עד לסיום ההליך בהצלחה.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
פירוק חברה

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button