הסדר חוב שלא במסגרת צו פתיחת הליכים

תוכן העמוד:

מעוניינים להשתחרר מחובות אבל נרתעים מן הרעיון של פניה להליכי חדלות פירעון (הליך פשיטת רגל בהתאם לחקיקה החדשה)? מעוניינים לדעת כיצד ניתן להגיע לפתרון של הסדר חוב שלא במסגרת צו פתיחת הליכים? במאמר שלפניכם נסביר מהן האפשרויות העומדות לרשות חייבים שמעוניינים להסדיר את חובותיהם ולהיפרע מהם, באמצעות הליך חדש שנקרא "הסדר חוב לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון". 

 

מהו הסדר חוב?

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף בשנת 2019, הסדר חוב בהגדרתו הינו הסדר בין חייב יחיד או תאגיד ובין נושיו, העוסק בשינוי של התנאים לפירעון החוב. בעזרת הסדר חוב שמבוצע כהלכה, יכול החייב למחוק את חובותיו לנושים ו/או להגיע להפטר. ניתן להגיע להסדר חוב בין החייב לבעלי החוב, בכל שלב משלבי ההליך המשפטי הנוגע להליכי חדלות הפירעון והגביה מול החייב ואף לפניו. 

 

במה הסדר חובות על פי חוק חדלות פירעון החדש שונה מהסדר חוב לפי פקודת פשיטת רגל?

לפני שחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקפו בספטמבר 2019, ההליך היעודי לטיפול בהסדרי חובות מול הנושים היה סעיף 19 א' לפקודת פשיטת רגל, והוא יתר את הצורך בפניה להליכי פשיטת רגל והעברת החייב למעמד פושט רגל. אולם גם כיום, לאחר שפקודת פשיטת הרגל בוטלה והוחלפה בחוק חדלות פירעון, עדיין ניתן לקבל הפטר ולמחוק חובות ללא פשיטת רגל, בעזרת פניה לסעיף 321 לחוק חדלות פירעון.

 

הסדר חוב לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון – מה הוא אומר?

בכפוף לסעיף 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – התשע"ח ,2018 רשאים חייבים להגיע להסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים. סעיף 321 לחוק חדלות פירעון הוא למעשה המקבילה לסעיף 19 א' לפקודת פשיטת רגל (מחיקת חובות ללא פשיטת רגל או הפטר ללא פשיטת חובות), שהוחלפה בחוק החדש. באמצעות הסדר חוב בלא פתיחת הליכים, ניתנת לחייב הזדמנות לקבלת הפטר ומחיקת חובותיו מבלי לעבור דרך ההליך המורכב והמתמשך הכרוך בהגשת בקשה לחדלות פירעון, וזאת באמצעות הסדרת חובו לנושים בכפוף להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש.

 

כיצד ניתן למחוק חובות שלא במסגרת צו פתיחת הליכים?

במידה ונקלעתם לחובות, רגע לפני שאתם פונים להליכי פשיטת רגל או בשמם החדש: הגשת בקשה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כדאי לנסות לדבר עם בעלי החוב כדי להגיע להסדר פשרה. מאמצי ההידברות מול בעלי העניין בנכסיכם, עשויים לאפשר לכם להגיע להסדר חוב שישרת את שני הצדדים, ולקבל הפטר ללא הצורך בהליך הביורוקרטי המורכב שסביב הטיפול בחדלות הפירעון, לצד הפגיעה בזכויות וההגבלה בחירויות החייב, אשר נלוות להליך השיקום הכלכלי.

 

מהם היתרונות של הגעה להסדר חוב שלא במסגרת צו פתיחת הליכים?

קבלת הפטר ומחיקת חובות על ידי הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, מציע יתרונות רבים ומשמעותיים מאוד עבור החייב, בהינתן והוא עומד בכל תנאיו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כמובן.

 

להלן כמה מן היתרונות הבולטים בהקשר של קבלת הפטר בעזרת הסדר נושים ללא הליכי חדלות פירעון:

  • חסכון בזמן:

בהסדר חוב שלא במסגרת פתיחת הליכים, החייב אינו מחויב לעבור את המסכת המפרכת והממושכת הכרוכה בקבלת הפטר בפניה להליכי חדלות פירעון.

  • חסכון בהוצאות:

טיפול בהסדר נושים שלא במסגרת צו פתיחת הליכים הוא הליך זול מן החלופות.

  • הימנעות מכינוס נכסים ומימושם:

כאשר מקבלים הפטר באמצעות הגעה להסדר חוב ישירות מול החייבים, לא נדרשים הליכים של כינוס נכסים או הקמת קופת נשייה אליה מרותקים כל נכסיו של החייב.

  • צמצום ההגבלות הפיננסיות והפגיעה בזכויות:

הסדר חוב לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון מאפשר לחייבים להימנע מן המגבלות החוקיות והכלכליות שנהוג להטיל על היחיד או התאגיד החייב במסגרת הליך חדלות פירעון מלא: איסור יציאה מן הארץ, הגבלות על חשבון הבנק, הנפקת אשראי, וכן הלאה.

 

כיצד מגישים בקשה להסדר חוב שלא במסגרת הליכי חד"פ לבית המשפט?

חייבים אשר מעוניינים להסדיר את חובם מול נושיהם ולמחוק את חובותיהם, נדרשים להגיש בקשה לבית משפט השלום באזור מגוריהם או בקרבת עסקיהם (של החייבים). על הבקשה לכלול הצעה להסדר נושים. לבקשה זו המוגשת לבית המשפט, יש לצרף גם בקשה להבאת הסדר החוב לאישור כל הצדדים המעורבים (הנושים או בעלי העניין בחוב).  העתק מן הבקשה להסדר חוב ללא פתיחת הליכים, לצד ההצעה להסדר החוב והבקשה לאישור מצד המעורבים, יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. לידיעתכם: את ההעתק לממונה ניתן להגיש גם באופן מקוון, ללא עלות וללא צורך בתשלום אגרה.

 

כיצד מטפל בית המשפט בהצעה להסדר חוב?

עם הגשתן של הבקשה להסדר חוב שלא במסגרת צו פתיחת הליכים, לצד הצעת הסדר החוב והבקשה להביאה לאישור בעלי העניין, בית המשפט יגדיר מועד לדיון בבקשת החייב על מנת לקבוע אם להעביר את הצעתו להסדר הנושים לאישור בעלי העניין בחוב. במידה ובית המשפט יחליט במעמד הדיון, על ההעברת ההצעה לעיונם של בעלי העניין, ימונה מנהל הסדר מתוך רשימת מנהלי ההסדרים שסיפק הממונה על הליכי חדלות פירעון לבית המשפט, והנושים ברשימת הנושים שסיפק החייב, יעודכנו בעניין ההצעה לסדר חוב. 

 

מה קורה לאחר שמגישים בקשה לאישור הסדר חוב והבאתו לאישור בעלי העניין?

במידה והצעת הסדר החוב שהציע החייב לנושים מקובל עליהם ומקבל את אישורם, בית המשפט  יבחן האם ההצעה מיטיבה עם בעלי העניין בחוב, ביחס לחלופה של צו לשיקום כלכלי, הניתן במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.  היה וההצעה להסדר חוב שסיפק החייב לא אושרה בידי הנושים, יהיה בית המשפט רשאי לפסוק לטובת אישורה בכל זאת, בכפוף לנסיבות מסוימות.

הסדר חוב אשר אושר בידי בית משפט השלום, יחייב גם את הנושים שדחו את ההצעה.

לאחר הסדר החוב ינתן לחייב הפטר וימחקו חובותיו, לרבות אלו שלא הצליח לפרוע במסגרת הסדר החוב.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button