חדלות פירעון

תוכן העמוד:

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא חדלות פירעון.

לא מיותר לציין, כי מדובר במצב דברים שהוא קשה הן עבור האדם או התאגיד שהם חדלי פירעון, והן עבור הנושים של אותו אדם או תאגיד, שמבקשים לקבל את המגיע להם.

לצד ההיבט המעשי של חדלות פירעון שוכן גם היבט תדמיתי, המתבטא בקושי שדבק ומלווה את מי שהוכרז כחדל פירעון להתאושש לאחר מכן בכל הנוגע לקבלת אשראי. חשוב להבין כי חדלות פירעון עלולה גם להביא להליכי פשיטת רגל ושינוי המצב המשפטי, שעה שחדל הפירעון הוא אדם יחיד.

 

מהי חדלות פירעון?

דיני חדלות פירעון יחולו בעניינו של אדם או תאגיד שאין בסך כלל משאביהם כדי לפרוע את מלוא סכום חובותיהם כלפי נושיהם. בנקודה זו נבהיר, כי מדובר במצב דברים בו החייב מבין את התמונה הכללית ומביע רצון לשלם ולפרוע את מרבית חובותיו ככל שיש באפשרותו.

דיני חדלות פירעון קובעים מערכת של כללים המסדירים את האופן לפיו יחולקו הנכסים שיש בידי החייב, שאינו מסוגל לשלם ולפרוע את חובותיו.

מערכת כללים זו מאפשרת איזון והגנה הן על זכויות החייבים והן על זכויות נושיהם, כאשר המטרה אשר עומדת בבסיס הרעיון היא לייצר מצב בו החייב יפרע וישיב את הסך המרבי של חובותיו שאותם הוא אכן מסוגל להחזיר, ככל שניתן, כאשר מביאים בחשבון את כלל נכסיו.

 

חדלות פירעון – התחלה חדשה

כאשר חדל הפירעון הוא תאגיד, לרוב יביא ההליך בסופו של יום לפירוקו וסגירתו. ואולם, יכול בהחלט שימשיך להתקיים ולפעול לאחר הליך הבראה ארגוני. עבור החייב שהינו אדם יחיד, הליך חדלות הפירעון הינו בעל משמעות חיובית היות שהוא מהווה עבור החייב אפשרות לפתוח דף חדש.

על מנת לצלוח את ההליך ולקבל את התוצאה המיטבית, חשוב לבחור בייצוג משפטי ע"י עו"ד מהימן ומנוסה בהליך זה. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון עשיר ורווי הצלחות בליווי חייבים ותאגידים בהליכי חדלות פירעון.

 

חדלות פירעון – התחלה חדשה

 

חוק חדלות פירעון החדש

מדובר באחד ממהלכי החקיקה המורכבים והחשובים שנעשו בכנסת ישראל במהלך השנים האחרונות או בשמו המשפטי הרשמי: "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" שיכנס לתוקפו החל מחודש ספטמבר 2019.

מדובר חוק חדלות פירעון החדש שיבוא בנעליהן של הפקודות המנדטוריות המיושנות, ישלים ויעדכן את החסר בהן ברוח הכלכלה בת ימינו, ומהווה מהפכה בדיני פשיטת הרגל בכל הנוגע לתאגידים וליחידים, כאשר הוא מביא עמו שינוי תפיסתי וחברתי ביחס אליהם במטרה לסייע בשיקום כלכלי של יחידים.

 

מהם השינויים המרכזיים על-פי חוק חדלות פירעון החדש?

כאשר עסקינן בחייב שאינו מסוגל לפרוע את כלל חובותיו, אך הגיע למצבו בתום לב ולא כתוצאה של מעשה מירמה שהיה שותף לו והוא נקי כפיים, יאפשר לו חוק חדלות פירעון החדש להיפטר מן התדמית שבאורח כמעט בלתי נמנע דבקה בפושטי הרגל, להתחיל בהליך תשלום ושיקום שבסיומו ינתן לו צו הפטר, חובותיו ימחקו, ההגבלות יוסרו מעליו והוא יצא לדרך חדשה, וכך ימנעו ממנו שנים ארוכות של התנהלות מול מנגנון ההוצאה לפועל וצבירת ריביות בגין החוב. ביחס לחייבים שאינם נקיי כפיים, יקנה החוק החודש לכונס הרשמי סמכויות חקירה ואכיפה.

באשר לחייבים שהם תאגידים, מאמץ החוק החדש גישה שיקומית על פני פירוק וחיסול של התאגיד.

במקביל לזה, יוצר החוק החדש שינוי מבני בין בתי המשפט, הכונס הרשמי ורשות האכיפה והגבייה על מנת להגביר יעילות ולצמצם את הביורוקרטיה הכרוכה ביישום הדין.

בתוך כך, יועברו חלק מן ההליכים בעניינם של יחידים מבתי המשפט אל הכונס הרשמי ולמערכת ההוצאה לפועל. בנוסף, יאפשר החוק החדש לשפר את דין הקדימה ולהגדיל את חלקם של נושים קטנים ביחס לבנקים ורשויות מקומיות למען חלוקה הוגנת ועדיפה יותר של קופת הנושים.

 

שינויים מהותיים בפרוצדורה

החוק החדש מסדיר איזונים בין טובת החייב ושיקומו הכלכלי לבין הגנה על האינטרסים של נושיו. על מנת להשיג עבור החייב בהליך פשיטת רגל את התוצאות המיטביות בהתאם לבקשותיו ושאיפותיו ולהגדיל את סיכוייו לקבלת ההפטר המיוחל, דרוש לו ליווי שוטף של עו"ד דנה פלד המומחית והמנוסה בתחום הבקיאה ברפורמה על-פי החוק החדש.

חוק חדלות פירעון החדש

 

פירוק חברה חדלת פירעון

חדלות פירעון קבועה בפקודת החברות והיא אחת הסיבות הנפוצות לפירוק חברה. חברה חדלת פירעון תחוב כלפי נושיה ומשכך עולה צורך לצמצם את חשיפתה לנזקים ולבצע את חלוקת נכסיה לנושים באופן מיטבי, כאשר עומדת להם הזכות לבקש את פירוק חברה חדלת פירעון.

 

מתי מתרחש פירוק חברה חדלת פירעון?

על מנת לבקש פירוקה של חברה מטעם זה, יש להוכיח את חדלות הפירעון כעילה בהתאם לפקודת החברות, הדורשת 3 תנאים חלופיים כתנאי לבקשת הפירוק:

  1. נושה שמגיע לו מן החברה סכום העולה על 5 שקלים שהגיע זמן פרעונו, שמסר לחברה דרישה חתומה לשלם לו את חובו ובמשך 3 שבועות לאחר הדרישה חובו לא שולם לו, לא ניתנה לו ערובה והחברה לא הגיעה עמו לידי הסדר סביר;
  2. החברה לא קיימה צו הוצאה לפועל או פסק-דין שניתנו לטובת הנושה;
  3. הנושה הוכיח לבית המשפט שלחברה אין יכולת לשלם את חובותיה.

בנסיבות בהן מתקיים לפחות אחד מהתנאים המפורטים לעיל, תוכל החברה לבקש פירוק חברה חדלת פירעון מרצון בהסכמת נושיה. לחלופין, לנושה עומדת הזכות לבקש את פירוק החברה חדלת הפירעון בידי בית המשפט. פירוק החברה יכול להיעשות גם בפיקוח בית המשפט. בהליך פירוק מרצון, יקבעו הנושים את זהות המפרק, יוכלו לממש את נכסיה בהתאם לחובותיה, לחלקם ביניהם ולשלם את שכר העובדים ויתר זכויותיהם הסוציאליות עד לחיסול סופי של החברה.

 

איך נפיק את המיטב בהליך הפירוק?

כשאנו ניגשים למלאכת פירוק חברה, לפנינו רבדים רבים הנוגעים לבעלי המניות, עובדים ונושים, זכויות וחובות ואינטרסים מובהקים של כל אחד מהם לצמצם את חשיפתו ולממש את מלוא זכויותיו בהליך הפירוק, שעשוי להימשך אפילו מספר שנים ולהיות מלווה במתח וחששות, בין אם מדובר בבעלי החברה שמפעל חייו אינו יכול עוד לקיים פעילות עסקית ולפרוע את חובותיו, ובין אם מדובר בעובדיה שלא קיבלו את שכרם ודמי הפנסיה.

כדי לבצע את הפירוק כדבעי ולהפיק ממנו את מירב התועלת עד חיסול החברה, דרוש הניסיון העשיר של עו"ד דנה פלד העוסקת זה שנים בפירוק חברות חדלות פירעון.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button