הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

תוכן העמוד:

רשות האכיפה והגבייה, מטפלת בהליכי חדלות פירעון של יחידים, בעלי חובות של עד 150,000 שקלים, בהתאם לחוק חדלות הפירעון החדש. במאמר שלפניכם, יוסבר אודות  חדלות פירעון בהוצאה לפעול, לרבות הפעולות שעליכם לבצע על מנת לצלוח בהצלחה את הליך חדלות הפירעון, על מנת שתוכלו לפתוח דף כלכלי חדש.

 

מהי חדלות פירעון?

חדלות פירעון היא מצב כלכלי בו אין בידיו של האדם היחיד, כלומר שאינו רשום כחברה, לשלם את חובותיו במועד שנקבע, זאת משום שסך הכנסותיו ונכסיו נמוכים מסך התחייבויותיו. כמו כן, החוק מאפשר גם לחייב אשר אין בידיו הכנסה תזרימית, להחזיר את החוב במועד שנקבע גם במידה ושווי נכסיו גבוה מסך התחייבויותיו ותשלומיו העתידיים.

ככלל, מטרות הליך חדלות פירעון, הן להביא את החייב מהר ככל הניתן – ממצב של חובות כלפי לנושים, למצב של שיקום כלכלי במסגרתו מקבלים הנושים את החוב שנצבר, והחייב משתלב בשוק הכלכלי מחדש.  

 

מהו חוק חדלות הפירעון החדש?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע״ח 2018, אשר נכנס לתוקף בשנת 2019, קובע מסלול שיקום כלכלי עבור האדם החייב, וזאת תחת ההליך המשפטי של פשיטת הרגל אשר היה נהוג בעבר. החוק החדש מעביר אפוא את הטיפול לגופים מנהליים ובכך ההליך מתייעל ומתקצר.

מטרת החוק היא להגביר את סיכוייו של החייב לשוב למסלול כלכלי בריא, תוך הגדלת שיעור החזר החוב אשר מקבל הנושה. הנה כי כן, חוק זה יוצר מפנה בתחום חדלות הפירעון ומאפשר לאדם החייב לאתחל מחדש את מצבו הכלכלי לאחר תהליך שיקום ותשלום חוב בתנאים חדשים. 

 

באילו מקרים הליכי חדלות הפירעון מטופלים בהוצאה לפועל?

ישנם שלושה גופים שונים אשר עוסקים בבקשות של הליכי חדלות פירעון:

  1. ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה היא הגוף האחראי על טיפול בהליכים של יחידים שסך חובותיהם נמוך מסכום של 150,455 ש״ח. תיקים אלו לא ידונו בפני בתי משפט.
  2. הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים, קרי האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, אמון על טיפול בהליכים של יחידים שסך חובותיהם גבוה מסכום של 150,455 ש״ח.
  3. בית המשפט המחוזי הוא הגוף האחראי על הליכי חדלות פירעון של תאגידים. 

 

תנאים להגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון

אדם אשר סך חובותיו עולה על סכום של 50,000 ש״ח רשאי להגיש בקשה לפתיחת ההליך, למעט מקרים מיוחדים בהם מאושרים תיקים של חובות הנמוכים מסך של 50,000 ש״ח. כמו כן, היחיד רשאי להגיש את הבקשה גם במידה ואין בידיו חובות שנפתחו בהוצאה לפועל. תנאי סף נוסף קשור בזיקתו של היחיד לישראל.

אחד משני התנאים האלו הכרחיים לשם הגשת הבקשה: בעת הגשת הבקשה או בששת החודשים שלפני כן, מרכז חייו של היחיד נמצא בישראל; או לחילופין נכסיו של היחיד או עסקיו בעת הגשת הבקשה נמצאים בישראל. 

 

איך מגישים בקשה לפתיחת ההליכים? 

הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל מוגשת באתר רשות האכיפה והגבייה על ידי טופס מקוון, אליו יש לצרף את המסמכים הנדרשים, לדוגמת פירוט נכסיו של היחיד והתחייבויותיו וכתב ויתור על סודיות. את הבקשה ניתן להגיש ללשכת ההוצאה לפועל שנמצאת במחוז אליו משתייך היחיד. חשוב לציין כי לפני הגשת הבקשה על היחיד לשלם אגרה בסך 1,600 ש״ח. במידה והיחיד מקבל סיוע משפטי האגרה תשולם במסגרת הליך חדלות הפירעון ובתקופת התשלומים. 

 

תהליך חדלות הפירעון בהוצאה לפועל

לאחר הגשת הבקשה מועברת הבקשה לבחינה ולבדיקה על ידי הרשם לחדלות פירעון. במידה והרשם מאשר את הבקשה עליו לכנס בתוך 30 ימים מעת ההגשה את אספת הנושים. באסיפה זו מתקיים דיון בנוגע להסדר מחודש של החובות ומטרתה להגיע להסכם בין החייב ובין הנושים. במקרה והגיעו הנושים והחייב להסדר באסיפה זו, רשם ההוצאה לפועל מכריז על סגירת הליכי ההוצאה לפועל או על השהייתם.

במידה ולא הצליחו הנושים והחייב להגיע להסכם בשלב זה, אך הרשם טוען כי ניתן להעביר את ההסכם על פי חוק, מועבר ההסכם לרשם ההוצאה לפועל הייעודי. היה ורשם זה טוען גם הוא כי ניתן להעביר את ההסכם על פי חוק, מזמן הרשם את החייב והנושים בשנית. באסיפה זו רשאי הרשם לאשר את ההסדר בתנאים אשר לא פוגעים בנושים תוך הסכמת החייב. אישור זה מוביל להשהיית הליכי ההוצאה לפועל שמתקיימים נגד החייב או לסגירתם לאלתר. 

ככל שלא הצליחו הצדדים להגיע להסדר בדיונים הקודמים, רשאי הרושם להורות על מתן צו לפתיחת הליכים. צו זה מעביר את הניהול של החובות של היחיד לידי הגוף המנהל את תיקו.

במקביל, הנושים מנועים מהפעלת הליכים פרטניים אל מול היחיד. בנוסף, הצו כולל מספר הגבלות ותנאים אשר חלים על היחיד מרגע קבלת הצו, לרבות פתיחת קופת נשייה אשר מיועדת לפירעון החוב ומגבלות אחרות כגון איסור על שימוש באשראי ובשיקים ועיכוב יציאה מהארץ.

משמעות הצו היא תחילתו של הליך השיקום הכלכלי במסגרתו משלם היחיד את חובותיו כחלק מההסדר במטרה להגיע להפטר חובות ולהבראה כלכלית. הליך שיקום זה מוגבל ל-4 שנים במטרה לתחום את משך הזמן בו היחיד תלוי בתהליך. התהליך מסתיים עם קבלת ההפטר ומחיקת החובות.

 

חשוב לזכור, כי מאחר שפתיחת הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל כרוך בבירוקרטיה רבה, כל טעות, ולו הקטנה ביותר, עשויה להוביל לדחיית הבקשה.

דחייה שכזו, עלולה להוביל לתוצאות הרסניות להמשך דרכו העסקית של החייב. לאור זאת, ובהתחשב בעובדה כי ההליך מלווה באלמנטים משפטיים רבים הדורשים סיוע משפטי ומקצועי, חשוב לפנות לאנשי מקצוע מנוסים ומומחים בתחום.

משרדנו מוביל ומלווה בשנים האחרונות עשרות הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל, בנאמנות, מסירות ומקצועיות רבה. אנו מטפלים בהליך בהתאם לחוק חדלות הפירעון החדש, ומלווים כל קליינט לכל אורך התהליך.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button