הטפסים שצריך בכדי להגיש בקשה לחדלות פירעון

תוכן העמוד:

אדם פרטי, חברה או נושה שמעוניינים להגיש בקשה לחדלות פירעון, צריכים לדאוג לכך שכל פרטי הבקשה ימולאו כראוי. כחלק בלתי נפרד מהגשת הבקשה, יש צורך בצירוף מספר טפסים רלוונטיים, שבלעדיהם הבקשה לא תוכל לקבל מענה מתאים. אז מהם הטפסים שצריך בכדי להגיש בקשה לחדלות פירעון? איך ממלאים אותם? ואיך אפשר להוריד ולמלא טפסים בצורה מקוונת? המדריך המלא שלנו לכל הטופסיאדה מאחורי חדלות הפירעון לפניכם:

 

כאשר הבקשה לחדלות פירעון מוגשת על ידי אדם פרטי

החייבים יוכלו להגיש בקשה לחדלות פירעון גם אם אינם מיוצגים ובאופן מקוון, באחת הכתובות הבאות:

https://apacforms.justice.gov.il/ – יש להקליק על "הורדת טופס בקשת יחיד" https://www.gov.il/he/departments/general/insolvency-forms – יש להקליק על "הגשת בקשת יחיד ודו"ח כלכלי". 

הטופס נחלק לסעיפים שונים שיש למלא, כאשר לכל אחד מהם חשוב לצרף מסמכים, תיעוד, אישורים ואסמכתאות המגבים אותו. את רשימת המסמכים המלאה שיש לצרף לטובת הגשת הבקשה (ידנית או מקוונית), תמצאו בהמשך המאמר.  

לטופס הבקשה עצמו ולמסמכים השונים התומכים בבקשה, יש לצרף שני טפסים נוספים:

כתב ויתור סודיות – טופס זה מבטא למעשה הצהרה על מסירת מידע רלוונטי ביחס למסמכים, רכוש ומידע לטובת ההליך והשיקום הכלכלי. על כתב ויתור הסודיות להיות חתום ומאומת כדין מטעם עורך דין.

כתב התחייבות – טופס זה מתייחס לתקופה שתחול כלפי החייב עם מתן הצו לפתיחת הליכים ובה יתבקש לעמוד בכל התחייבויות הצו מהרגע הראשון. בטופס זה מצהיר החייב, כי לא יבצע כל הפרה, התעלמות או הזנחה של תנאי הצו לכשיינתן.

 

כאשר הבקשה לחדלות פירעון מוגשת על ידי נושה

כל נושה שאיננו מצליח לגבות את חובו, רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כלפי האדם או החברה החייבים. מתן הצו לפתיחת הליכים יאפשר לנושה לקבל את כספו מהחייב, תוך ניהול של ההליך עצמו מטעם הממונה. תנאי הסף להגשת הבקשה הוא גובה חוב של לפחות 75,000 ₪.

 

הגשת בקשה לפתיחת הליכים כלפי חייב

הגשת הבקשה מתבצעת באופן ידני תחילה. 

יש להדפיס את טופס הבקשה למתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון, למלאו ולהגישו בבית משפט השלום בהתאם למחוז מגורי החייב או עסקיו. 

המסמכים הנלווים לצורך הגשת הבקשה הינם:

טופס 704 – תצהיר חתום כדין ובו כל העובדות שמבססות את בקשת הנושה 

מסמכים, אסמכתאות ותכתובות המוכיחים את החוב, לרבות פסקי דין, מכתבי דרישה או אזהרה, תגובות החייב אם ניתנו ועוד. 

מסמכים שמצביעים על הליכים שננקטו לצורך גביית החוב. אם קיימים הליכים כאלו, נדרש לפרט מהם ההליכים המדויקים ולהסביר מדוע אין אפשרות להסתפק בהם לגביית החוב. 

בנוסף, נדרש הנושה להגיש העתק מקוון של הבקשה, אם הוא מיוצג. 

יש להיכנס לכתובת אתר הכונס הרשמי https://apacforms.justice.gov.il/ ולבחור ב"הגשת העתק בקשת נושה שהוגשה בבית משפט". בחלק הסופי של טופס הבקשה המקוונת, נדרש לצרף העתק מכל הטפסים שהוגשו באופן ידני.

 

הגשת תביעת חוב

אם התרחש מתן צו פתיחת הליכים לחייב, יוכל הנושה להגיש תביעת חוב במסגרתה הוא מצהיר כי החייב חדל הפירעון חייב לו וכי יש לו זכות לחלק מהנכסים בקופת הנשייה. 

הטפסים הנדרשים לתביעת החוב הינם:

טופס 702 – תביעת חוב חדלות פירעון

טופס 703 – ייפוי כוח להגשת תביעת חוב – חדלות פירעון

טופס 704 – תצהיר לתביעת חוב – חדלות פירעון. 

כאשר מוצע הסדר תשלומים בענייניו של החייב – על הנושה למלא את טופס 700 לגבי עמדתו להסדר שהוצע.  

טפסים אלה ניתנים להורדה בכתובת https://www.gov.il/he/departments/general/insolvency-forms וכן באתר "כל זכות", בעמודים המתייחסים למצבים שונים של חדלות פירעון.

 

מספר טיפים למילוי הטפסים

ייתכן ולא יהיה אפשרי למלא את הטפסים באותו הרגע ולכן כדאי להוריד אותם מראש ולשמור אותם על המחשב. באופן זה, יהיה ניתן לחזור אליהם פעם אחר פעם ולהמשיך מהנקודה האחרונה. זכרו לשמור את השינויים לאחר שהמשכתם לבצע דברים במסמך.

לתשומת לבכם: הקבצים מבוססים על קבצי PDF ועל כן לא ניתן לכתוב על גביהם. באפשרותכם לבצע המרה של הקובץ לקובץ WORD בקישור – https://www.freepdfconvert.com/he/pdf-to-word 

אפשרות נוספת היא להדפיס את המסמכים ולמלא אותם ידנית. בסיום, תוכלו לסרוק את המסמכים ולהעלות אותם.

 

המסמכים שיש לצרף לבקשה לחדלות פירעון לאדם יחיד או חברה בע"מ

טופס הבקשה מחולק כאמור לחלקים ובהם תיעוד פרטים שונים. לכל חלק ישנה שורה של מסמכים חשובים שתידרשו לצרף. כמגישי הבקשה, חשוב שתפעלו מראש לצירוף כמה שיותר טפסים משום שכל מסמך חסר, יצריך פנייה אליכם לטובת השלמתם בזמן קצוב.

 

שימו לב:

 • יש לאסוף רק את המסמכים הרלוונטיים לכם באופן אישי, כאשר בחלק מהמקרים תידרשו להמציא גם נתונים חשובים לגבי בני הזוג והילדים המתגוררים עמכם. לדוגמה: אישור על קצבת פנסיה מהמוסד לביטוח הלאומי תהיה רלוונטית רק עם אתם נמצאים כעת בפנסיה ומקבלים קצבה, או אם בן/ בת הזוג נמצאים בפנסיה ומקבלים קצבה.
 • יש לשים לב לתנאי המערכת: שליחת הבקשה על טפסיה השונים מתבצעת באופן מקוון באתר הכונס הרשמי. חשוב לוודא שכל קבוצת מסמכים כפי שמופיע בפירוט הבא תיסרק לאותו הקובץ באופן מסודר. את כל הטפסים לבקשה יש לצרף בפורמט PDF בלבד כאשר השליחה מוגבלת עד 25MB. אם אימצתם את הטיפ שלנו בנוגע להמרת קובץ ה-PDF המקורי לקובץ WORD, תידרשו להמיר אותו כעת לפורמט המקורי. תוכלו לעשות זאת באמצעות שירות PDF Converter בקישור – https://www.freepdfconvert.com/he/word-to-pdf (המר word ל-pdf). 

 

רשימת המסמכים המלאה – על פי חלקי טופס הבקשה

חלק א: מסמכים אישיים (מסמכי חובה)

 • תעודת הזהות של החייב, בן/בת הזוג והילדים בעלי תעודות הזהות המתגוררים בבית.
 • דרכון של החייב, בן/בת זוג והילדים בעלי הדרכונים המתגוררים בבית.
 • דרכונים נוספים או זרים ברשות מי מבני הבית
 • מסמכי גירושין/ תעודת גירושין/ פסק דין/ הסכם חלוקת רכוש/ הסכם ממון – המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.
 • ייפוי כוח חתום המסמיך את עורך הדין המייצג
 • אישור על ייצוג מטעם הסיוע המשפטי (לזכאים בלבד)
 • תעודה או מידע לגבי השכלת החייב

 

חלק ב: מסמכים לגבי הכנסות מעיסוק

כלל המסמכים בחלק זה מתייחסים להכנסות החייב, בני הזוג וילדיו המתגוררים עמו מעבודה כשכירים, או שהשתכרו מעבודה כלשהי בחמש השנים האחרונות.

 • צילום תלושי שכר של 3 החודשים האחרונים
 • צילום טופס 106 אחרון
 • אם החייב עובד במשרה חלקית/ לא עובד במשך שנה ומעלה – צירוף מסמכים רפואיים על מגבלה המונעת ממנו לעבוד, או תצהיר שמתייחס לסיבות שבגינן עובד במשרה חלקית/ איננו עובד.
 • אם החייב איננו עובד כלל – צירוף דוח מעסיקים מעודכן מביטוח לאומי

כל המסמכים בקבוצה זו ייסרקו לאותו הקובץ.

 

לעצמאיים בעלי עסק:

 • דיווח יועץ מס או רו"ח על שנת הפעילות האחרונה בעסק
 • העתקי הדיווחים למע"מ ומס הכנסה מהשנה האחרונה
 • דו"ח מלאי מפורט המתייחס לתקופה שבגינה מוגשת הבקשה
 • דו"ח התקשרויות בחוזי עבודה לרבות העתקי החוזים עצמם

כל המסמכים בקבוצה זו ייסרקו לאותו הקובץ.

 

חלק ג: מסמכים לגבי הכנסות שלא מעיסוק:

כלל המסמכים בחלק זה מתייחסים להכנסות החייב, בני הזוג וילדיו הבגירים המתגוררים עמו. יש לפרט את כל הקצבאות הקיימות והגובה שלהן ולסרוק את כלל המסמכים לקובץ אחד.

 • שלושה תלושי פנסיה אחרונים (ייסרקו לאותו הקובץ)
 • אם קיימת בעלות על נכסי נדל"ן מושכרים – צירוף העתקי הסכמי השכירויות הקיימים. 
 • פסק דין או הצהרה לגבי דמי מזונות המתקבלים
 • כל מסמך אחר לגבי הכנסה נוספת שאינה מעיסוק, לרבות פירוט על מקור ההכנסה וגובהה. 

 

חלק ד: מסמכים בנוגע להוצאות אישיות

 • תיעוד על תשלום המשכנתא
 • שכר דירה ו/או השתתפות בהוצאות מגורים
 • הוצאות הטיפול בקטינים שמתחת לגיל 3
 • צהרונים לקטינים עד גיל 9
 • הוצאות תמיכה בילדים שאינם מתגוררים עם החייב 
 • פסק דין או הצהרה לגבי מזונות, לרבות גובה הסכום המשולם
 • הוצאות לצרכים רפואיים חריגים
 • החזר חובות 

כל המסמכים בקבוצה זו ייסרקו לקובץ אחד

 • בחלק ד' יש לצרף תדפיסי פירוט החיובים בכל כרטיסי האשראי, לרבות אלו של בני הזוג והילדים.

 

חלק ה: חובות

 • בכל ציון חוב יש לציין את מספר תעודת הזהות ושם מלא, פרטי חוב מלאים: סכום החוב, תאריך יצירתו, סכום החוב נכון ליום מילוי הבקשה, מצבו המשפטי של החוב, פרטי עורך הדין המייצג את הנושה (כולל שמו המלא, מספר רישיונו וכתובתו) ועותק מכל פסק דין, תביעה, הסכם, מכתב או החלטה שניתנו בנוגע לתביעות כספיות שהתנהלו בבית משפט.  

אם קיימים, יש לצרף מסמכי שיעבוד: הסכם הלוואה, אישור רישום משכנתא וכד'

כל המסמכים בקבוצה זו ייסרקו לקובץ אחד. 

 • כל מסמך מ-7 השנים האחרונות לגבי תביעה או הליכי גביה כנגד החייב או מטעמו. יש לצרף לכל הליך את מספר התיק, תאריך הסגירה וסיבת הסגירה, תדפיס ממושב מרשות האכיפה והגבייה, צירוף העתקים מפרוטוקולי חקירות שנערכו לחייב, צווי חיוב לרבות תאריך הצו ופירוט הסכום וכן כל החלטה ופסק דין שאינם כספיים. 

כל המסמכים בקבוצה זו ייסרקו לקובץ אחד. 

 • העתק תביעות מטעם החייב שהוגשו בחמש השנים האחרונות, העתק פסקי דין לטובת החייב מתקופה זו, תדפיס עדכני המפרט לגבי רשימת התיקים בהם זכה החייב.

יש לסרוק את כל המסמכים לקובץ אחד.

 

חלק ו: פירוט נכסים בישראל ומעבר לים

 • תדפיס מעודכן מרשם המשכונות לגבי משכונות על שמו של החייב (ניתן להפיק את התדפיס עצמאית באתר רשות התאגידים). 
 • אישור בעלות בנכס מקרקעין על שם החייב, בני הזוג או ילדיו המתגוררים עמו, לרבות נסח רישום עדכני, אישור החברה המשכנת, חוזה חכירה וכו'. 

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 • מסמכים על נכסים שהועברו: הסכם מכר, הסכם מתנה, נסח רישום על מקרקעין שהועבר לאחר (בשלמותו או בחלקו) כנגד תמורה או ללא תמורה בעשר השנים האחרונות.

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 • זכויות או מניות בתאגיד – צירוף תדפיס עדכני מרשות התאגידים שמתייחס לחייב, בני הזוג או ילדיו. הפקת התדפיס מתאפשרת על ידי הגשת בקשה ידנית לרשם החברות. 
 • ניירות ערך – צירוף תדפיס עדכני לגבי השקעות החייב, בני הזוג או ילדיו לרבות שם נייר הערך ושווי ההשקעה.
 • מלאי עסקי – צירוף רשימה מעודכנת של כל מלאי עסקי בבעלותו של החייב, בני הזוג או ילדיו לרבות עלות הרכישה.

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 • צירוף מסמכי בעלות או שיעבוד של כל רכב בבעלות החייב, בני זוגו וילדיו המתגוררים עמו.

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 • אימות זכויות בנכסים – צירוף מסמכי עיזבון, קניין רוחני ופטנטים, זכות לתשלום מזונות, זכויות תביעה כלפי צד ג', זכויות על פי חוזה ועוד.

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 • נכסים וזכויות שהיו בבעלות החייב בשבע השנים האחרונות – יש לפרט לגבי כל נכס או זכות שהיו בבעלות החייב והועברו לאחר, לרבות ציון פרטי הזכות, תאריך ההעברה, סיבת ההעברה, התמורה וסוג מקבל הזכות. 

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 • חשבונות בנק – צירוף מסמכים ותדפיסים לכל חשבונות הבנק של החייב ובן/ בת הזוג. 

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 • זכויות חתימה, ייפויי כוח ו/או חשבונות בנק שהיו ברשות החייב ובן/ בת הזוג ונסתיימו בשנתיים האחרונות. 
 • פרטי מיקום כספת, אם ישנה.
 • נכסים פיננסיים – קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות ותוכניות חיסכון, פוליסות ביטוח, ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכו' השייכים לחייב, בני הזוג או ילדיו הבגירים המתגוררים עמו. יש לצרף גם תדפיסים עדכניים מאתר הר הביטוח ומאתר הר הכסף לגבי כל מוצרי הביטוח והקופות הקיימים לחייב, בני הזוג וילדיו.

כל המסמכים ייסרקו לאותו הקובץ.

 

חלק ז: תצהיר הסתבכות

זהו חלק ללא טפסים נלווים ויש למלא אותו בהתאם להנחיות טופס הבקשה לחדלות פירעון. 

 

תרצו שנעזור בהגשת הבקשה?

נשמח לעזור, לכוון ולספק מידע לגבי מלוא תהליך חדלות הפירעון. צרו איתנו קשר ותרוויחו מידע מקצועי מסודר וממוקד, שירות אדיב ומענה לכל שאלה במקום אחד.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button