כל מה שחשוב לדעת על מכירת נכסים בהליכי חדלות פירעון

תוכן העמוד:

כאשר אדם או תאגיד נכנסים להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נכסיהם מרוכזים בקופת נשייה לטובת פירעון חובות לנושים. על מנת שניתן יהיה לשלם לנושים מקופת הנשייה של החייב, יש צורך, בין היתר, למכור את הנכסים ולחלק את תמורתם בין הנושים, על פי סדר הנשייה הקבוע בחוק. 

הליך זה מטופל על ידי נאמן ליישום הליכי חדלות פירעון, שממונה מטעם בית המשפט בעת מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות הפירעון מול החייב. במאמר זה נדון בהליך מכירת הנכסים בקופת הנשיה, במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

מימוש נכסים בחדלות פירעון ככלי לתשלום חובות לנושים

סעיף 227 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מגדיר כי בעת מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון עבור חייב יחיד או תאגיד שבית המשפט הורה על פירוקו, נדרש נאמן האמון על הטיפול בקופת הנשיה של החייב, לפעול למכירה של נכסי הנשייה על מנת להנזיל אותם ולאפשר תשלום לבעלי החוב (הנושים של החייב).

 

סייגים לעניין מכירת נכסי הנשייה בחוק חדלות פירעון 

באופן כללי, על מנת למכור את הנכסים שכונסו בקופת הנשייה של חייב, לא נדרש אישור מיוחד מבית המשפט. למרות זאת, כדי להימנע מפגיעה בלתי מידתית בחייב, הוראות מיוחדות לעניין מכירת בית מגורים של חייב יחיד, הוסדרו במסגרת החקיקה, כך שהלכה למעשה – כן דרוש צו מבית המשפט למימוש הנכס בו מתגוררים החייב ובני משפחתו, כפי שנסביר בהמשך. 

חריג נוסף לעניין זה, הוא מקרה בו בית המשפט הוציא צו לשיקום כלכלי עבור חייב שהוא תאגיד, אשר במסגרתו הוגדרה גם מכירה של חלק מהנכסים שבבעלותו. במקרה כזה תוכנית השיקום הכלכלי הספציפית שנבנתה עבור החייב, היא זו שתתווה את מהלך מימוש נכסי הנשייה שלו.

 

מכירה של בית המגורים של חייב יחיד לטובת כיסוי חובות

כשמדובר על מכירה של הדירה או הבית שבבעלות החייב כאשר הוא מתגורר בנכס עם בן / בת זוגו ו / או ילדיו, אופן מכירת הנכס מוסדר על פי התקנות המיוחדות שהוגדרו במסגרת סעיף 229 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לפי סעיף זה נקבע כי נדרש אישור מבית המשפט כדי לממש את בית המגורים של החייב, וכי מכירה של נכס זה תאושר על ידי בית המשפט, רק במידה והוצגו לו הוכחות משכנעות לכך שלרשות החייב ובני המשפחה שמתגוררים עימו בנכס, עומדת חלופה ראויה לקורת גג שיוכלו להתגורר בה לאחר מימוש הנכס. כל זאת כדי לוודא כי החייב ובני משפחתו לא ישארו מחוסרי דיור.

 

מה קורה אם על הנכס בקופת הנשייה יש משכנתא או משכון?

אולם במידה ומדובר במכירת נכס למגורים שיש עליו משכון או משכנתא, ההוראות בסעיף 229 לחוק חדלות פירעון לא יחולו על מכירת הנכס, אלא תקנות החוק המסדירות חובות מובטחים (חלק ד' סימן א', פרק ו' בחוק החדש), ולעניין הסדרת פתרון המגורים החלופי, יחול סעיף 38 ג' בחוק ההוצאה לפועל בשינויים ההכרחיים.

 

על הבעייתיות במכירת נכסים של דיירים מוגנים בהליכי פשיטת רגל

סעיף 229 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי חל גם על מכירת בית מגורים המצוי בבעלותו של חייב שהוא דייר מוגן. זאת להבדיל מן המצב הקודם, לפני כניסת חוק חדלות פירעון לתוקפו.

בעבר, בהליכי כינוס נכסים שהצריכו מימוש של נכס המגורים של החייב כחלק מהליך פשיטת רגל, זכו חייבים שהתגוררו בנכס שבבעלותם להגנה נרחבת יותר, מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. 

על  פי חוק הגנת הדייר, נקבע כי הדייר המוגן ימשיך להתגורר עם בני משפחתו בנכס למשך שארית חייו, גם לאחר מכירת הבית או הדירה לבעליהם החדשים.

הבעייתיות במצב הקודם, הייתה בעצם העובדה שמכירת בית מגוריהם של חייבים במעמד "דייר מוגן", יצר אפקטיבית מצב בו שווי הנכס והאטרקטיביות שלו בשוק החופשי נפגעו, היות ובקניה של דירה שמתגורר בה דייר מוגן, אין לבעליו החדשים של הנכס יכולת לעשות בנכס שימוש עד שהחייב ילך לעולמו. כתוצאה מכך, יכלו חייבים רבים לשמור על זכותם בבית המגורים שלהם, על ידי כך שבני זוגם שחצי מהנכס היה רשום על שמם, רכשו את חציו השני מידיהם של הנושים בסכום נמוך ביותר. 

מצב זה צמצם במידה ניכרת את יכולתם של הנושים לגבות את החוב באמצעות הנכס, אף כאשר שווי הנכס היה גדול.

במסגרת חוק חדלות פירעון החדש, תוקן המצב הקודם, כך שכעת סעיף 229 לחוק מוחל גם על נכסים למגורים שבבעלותם של חייבים במעמד דייר מוגן.

 

האם בחדלות פירעון ניתן למכור נכס של חייב במעמד דייר מוגן?

נכון להיום, בעקבות כניסתו של חוק חדלות פירעון החדש לתוקף, חייב אשר נמצא בהליכים של חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הרשום בתור בעליהם החוקיים של בית או דירה הרשומים בלשכת רישום המקרקעין או במנהל מקרקעי ישראל, עשוי לגלות כי החוק אינו עומד לצידו בכל הנוגע לשמירה על הנכס בו הוא מתגורר עם בני משפחתו.

זאת משום שהחקיקה הנוכחית מבטלת באופן מוחלט את ההגנה שחייבים ובני משפחתם המתגוררים עימם בנכס שבבעלותם, נהנו ממנה מתוקף חוק הגנת הדייר.

באופן זה, במסגרת כינוס הנכסים בקופת הנשייה עם מתן הצו לפתיחת הליכים, ניתן להציע את ביתו של החייב למכירה בתור נכס פנוי, במקום שתוצג כנכס תפוס, כך שהשווי שלה בשוק המקרקעין אינו יורד ואף יכול לעלות.

עקב כך, בן או בת הזוג הרשומים של החייב אינם יכולים עוד לרכוש את הנכס בו הם מתגוררים מידי הנושים בעלות זולה ממחירו בשוק החופשי. כך שהם נאלצים לחפש נכס אחר למגורים.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
אודות המשרד

עו"ד דנה פלד בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון במנהל עסקים B.A, במרכז הבינתחומי בהרצליה. עו"ד דנה פלד שימשה כבא כוח מנהל מיוחד\נאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים

קרא עוד »
תחומי עיסוק

עורך דין פשיטת רגל למידע נוסף עורך דין חדלות פירעון למידע נוסף מחיקת חובות למידע נוסף פירוק חברה למידע נוסף ייפוי כח מתמשך למידע נוסף

קרא עוד »
צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח

קרא עוד »
פשיטת רגל לאדם פרטי

אנשים רבים מאמינים כי פשיטת רגל זהו תהליך שבלעדי לחברות ועסקים. אך האמת היא כי פשיטת רגל לאדם פרטי יכולה לקרוב בעקבות חובות כספיים מהם

קרא עוד »
פירוק חברה מפרת חוק

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק

קרא עוד »
הליך פשיטת רגל

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את

קרא עוד »
מחיקת חובות

משרד עו"ד דנה פלד מתמחה בתחום פשיטת הרגל ומחיקת חובות. משרדינו מספק ידע, אמינות ומקצוענות חסרת פשרות בכל הנוגע להליך פשיטת רגל אשר בסופו יינתן צו

קרא עוד »
פשיטת רגל השלכות

עבור רבים המושג פשיטת רגל נשמע מעין אגדה אורבנית שלא יכולה לקרות להם אבל חשוב להבין כי אנשים רבים נקלעו במהלך חייהם לקשיים כלכליים משמעותיים

קרא עוד »
הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה – לפני הקמת חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון רב בתחום הקמת חברה של חברות

קרא עוד »
חשבון מוגבל

עורך דין חשבון מוגבל הוא חובה במצבים אליו מפני שזה מצב המקשה על ההתנהלות היום יומית של חיינו. דנה פלד עורכת דין המתמקצעת בנושא חשבונות

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »
עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל דנה פלד מובילה הליכי פש"ר וחדלות פירעון למעלה מעשור שימשה בעבר כמנהלת מיוחדת / נאמנת מטעם הכנ"ר, מכירה את המערכת מבפנים

קרא עוד »
מה עושים בתהליך פשיטת רגל?

תהליך פשיטת הרגל למעשה מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים כלכליים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו השונים, לחסל את כל החובות ולפתוח דף חדש בחייו

קרא עוד »
ייפוי כוח מתמשך

אל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הצטרף בשנים האחרונות תיקון חשוב במיוחד, והוא מתייחס להסדר משפטי המוכר בשם ייפוי כוח מתמשך. למהלך הזה היה היגיון פשוט

קרא עוד »
בקשה לפשיטת רגל

צמד המילים הזה עשוי להישמע מאיים למדי, אבל הליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות של ממש עבור החייבים. זוהי דרך טובה לפתוח דף חדש ונקי,

קרא עוד »
פירוק חברה

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן

קרא עוד »
תביעת חוב בפשיטת רגל

תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת ישירות למנהל המיוחד על ידי הנושים או עורך דין המייצג אותם. זאת במטרה לנסות ולקבל תשלום על החוב שהצטבר אצל

קרא עוד »
צו כינוס

צו הכינוס נועד לקבץ את מסת הנכסים של החייב במטרה לחלקם בין נושיו. צו הכינוס מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו וכונס הנכסים הרשמי מתמנה

קרא עוד »
צו הפטר/צו שיקום כלכלי

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
צוואות וירושות

לפני שהחלטתם לערוך צוואה אנא וודאו שהגעתם לעורך דין המתמחה בתחום. לידיעתכם, על מנת שצוואה תהיה תקפה יש מספר כללים שנקבעו על פי החוק: הצוואה

קרא עוד »
משרד עו"ד פשיטת רגל

עו"ד פשיטת רגל, הוא עורך דין אשר עוסק בתחום  פשיטת רגל מתחיל את ההליך בהגשת בקשה  מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל. זאת בעקבות העובדה

קרא עוד »
הגבלת רישיון נהיגה

בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב. כך שלאחר חצי שנה מיום מסירת האזהרה כדין, לזוכה בתיק

קרא עוד »
עורך דין מחיקת חובות

היכולת של עורך דין מחיקת חובות להגן עלינו במצב כלכלי קשה מספקת טיפה של נחמה בים של אי וודאות. מצב כלכלי קיצוני קשה שיכול להוביל

קרא עוד »
עורך דין חובות

עורך דין חובות הוא הקלף הטוב ביותר שלכם במידה ונתקלתם בסיטואציה של חובות כלכליים אשר אתם לא יכולים לשלם. הסדר חובות זהו תהליך משפטי שיכול

קרא עוד »
עורך דין חובות לבנקים

גם אתם, הקוראים שורות אלו, כנראה חבים בחובות לבנקים השונים, זאת  עקב הסתבכות כלכלית או החלטה שגויה שהובילה אתכם לסיטואציה בה לא הייתה לכם ברירה

קרא עוד »
גישור

במשרדינו, קיימים מעל 90% אחוזי הצלחה בפיוס בהליך הגישור. "בהסכמה, לא ייתכן שנגיע לתוצאה הפוגעת באחד הצדדים בצורה קשה, הואיל וכל ההחלטות מוסכמות על ידי

קרא עוד »