צו שיקום כלכלי בהליכי חדלות פירעון

תוכן העמוד:

כאשר אדם בישראל נקלע לחובות ומצוי בהליכי חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל), השלב האחרון בהליכים, הינו במתן צו שיקום כלכלי. הצו לשיקום כלכלי לחייבים יחידים (אנשים פרטיים) מהווה חלק משמעותי מחוק חדלות פירעון אשר מגדיר כי נדרשת תוכנית ברורה שתסדיר את תהליך פירעון החובות של החייב, אופן שיקומו הכלכלי, ומועד מתן ההפטר על חובותיו, כבר בשלב מוקדם של הטיפול בחדלות הפירעון שלו. במאמר זה נסביר מה מהותו של הצו לשיקום כלכלי, כמה זמן הוא אורך, מה הוא כולל, ומה קורה לאחר תקופת השיקום הכלכלי של החייב.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – במה הוא עוסק?

במהלך שנת 2019, שונתה החקיקה שנועדה להסדיר את הליך גביית החובות מחייבים במדינת ישראל. רפורמה זו נקראת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – התשע"ח – 2018". 

במסגרת החוק החדש, חייבים יחידים שחובותיהם אינם חורגים מ – 150,455 שקלים, רשאים לפנות להליך חדלות פירעון מול ההוצאה לפועל. מהותו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הינה לסייע לאנשים פרטיים שנקלעו לחובות, לא רק להסדיר את חובותיהם לנושים, אלא גם לשקם את מצבם הכלכלי. כלומר, מטרתו העיקרית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינה הבראה כלכלית של חייבים.

 

מהו צו שיקום כלכלי, כמה זמן הוא נמשך ומה קורה בסופו?

הצו לשיקום כלכלי הינו מתווה שבא להסדיר את אופן החזר החובות לבעלי החוב (הנושים של החייב) והליך השיקום הפיננסי של החייב. כדי להמנע ממצב בו חייבים תקועים בהליכי חדלות פירעון למשך שנים ארוכות, ובמקביל חובותיהם הולכים ותופחים וצוברים ריבית, מוגדרת בחוק החדש תקופה בת 3 שנים עבור הליך השיקום הכלכלי של החייבים.

מקץ שלוש השנים הללו, במידה והחייב עמד בתנאים שנקבעו במסגרת הצו, הוא אמור לקבל הפטר מיתרת חובותיו לאלתר. לעתים ניתן הפטר כזה כבר עם קבלת הצו לשיקום כלכלי וההליכים מסתיימים במועד זה. במקרים חריגים, רשאי בית המשפט להאריך את משך הזמן המוקצה להליך השיקום הכלכלי של החייבים.

 

מה נכלל בצו לשיקום כלכלי בהליכי חדלות פירעון?

בצו לשיקום כלכלי נכללת, כאמור, תוכנית לפירעון החובות מול הנושים. תוכנית זו מתווה את שיעור ההחזרים שהיחיד נדרש לשלם מדי חודש בחודשו לקופת הנשייה, ואת מסגרת הזמנים בה נמשכת תקופת התשלומים. במידה והחייב עומד בתנאים שהוגדרו עבורו במסגרת הצו לשיקום כלכלי, בתום הההליך הוא יהיה זכאי לקבלת הפטר מחובותיו.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, הוא זה שאחראי להעביר את המתווה המגובש לשיקומו הכלכלי של החייב לבדיקתו ואישורו של בית המשפט. נאמן שימונה על ידי בית המשפט בתיק חדלות הפירעון של החייב, יפעל להוצאת הצו לשיקום כלכלי אל הפועל ואחראי לפקח על כך שהחייב יעמוד בתנאים שהוגדרו בו.

 

אילו נושאי גביה מוסדרים במסגרת צו שיקום כלכלי?

במסגרת הצו לשיקום כלכלי מטופלים נושאי הגביה שלהלן:

 1. חובת התשלומים של החייב
 2. גובה התשלומים
 3. תקופת התשלומים, אלא אם בית המשפט העניק לחייב הפטר מיידי
 4. פירוט הנכסים שיכללו בקופת הנשייה של החייב
 5. אופן מימושם של נכסי הנשייה
 6. הגבלות המוטלות על החייב לשם מתן הגנה לנושים או מניעת צבירה של חובות נוספים
 7. הגדרת חובות שלא ינתן עבורם הפטר

 

איך נקבע שיעור התשלומים במסגרת הצו לשיקום כלכלי?

לעתים קרובות, גובה התשלומים החודשיים שחייבים בהליכי שיקום כלכלי נדרשים לשלם ותקופת התשלום, מהווים פתח למחלוקת. הגדרת שיעור התשלומים ותקופת התשלום, מבוצעת לרוב בהתאם לכושר ההשתכרות של החייב בניכוי הוצאות המחיה הבסיסיות שלו.

עם זאת בית המשפט עשוי לפסוק כי שיעור התשלומים שיגבה מן החייב, יהיה בהיקף מסוים גם אם פירוש הדבר הינו שהסכום שישאר בידיו של החייב, יהיה גבוה מדמי המחיה הדרושים לו.

זאת במידה ונראה כי פסיקה זו תספק לחייב תמריץ להגדלת שיעור הכנסותיו.

 

 

כיצד נקבעת תקופת התשלומים על פי הצו לשיקום כלכלי?

ההכרעה העיקרית בגיבוש מתווה הפירעון והשיקום הכלכלי של חייבים יחידים, נוגעת לקביעת תקופת התשלומים. זאת מאחר ומקץ תקופת התשלומים, יהיה החייב רשאי לקבל הפטר מחובותיו, ולפתוח "דף חדש" מבחינה פיננסית, אישית ותעסוקתית.

על פי רוב, תקופת התשלומים הנקבעת בתור ברירת המחדל עומדת על פרק זמן של שלוש שנים, ממועד מתן הצו לשיקום כלכלי. אולם כפי שציינו, בידי בית המשפט נתונה הסמכות לקצר את תקופת התשלומים במידה וחלו בעניינו של החייב נסיבות אשר מצדיקות את קיצורה של תקופת התשלומים.

 

מהם התנאים למחיקת חובות במסגרת הצו לשיקום כלכלי?

הצו לשיקום כלכלי מגדיר בין השאר, את התנאים שהעמידה בהם תאפשר לחייבים לקבל פטור מתשלום יתרת חובותיהם, מקץ תקופת השיקום (הנמשכת עד 3 שנים בדרך כלל).

התנאים העיקריים למתן הפטר הינם:

 • פירעון החובות לנושים יתבצע באמצעות נכסיו וכספיו של החייב שיופקדו לקופת נשייה.
 • על החייב לעמוד בתשלומים תקופתיים שינוכו מהכנסותיו השוטפות טיופקדו לקופת הנשייה.
 • החייב יעמוד במגבלות החוקיות שהוטלו עליו במסגרת ההליכים וביניהן: איסור יציאה מן הארץ, הגבלות בנקאיות וכן הלאה).
 • החייב נדרש להשתתף בתוכנית הכשרה להתנהלות פיננסית נכונה במקרים מסוימים.

 

האם ניתן לקצר או להאריך את תקופת השיקום הכלכלי של החייב?

בתנאים מסוימים, בכפוף לנסיבותיו האישיות של החייב, יתכן קיצור של תקופת השיקום הכלכלי לפרק זמן הנמוך מ – 3 שנים (תקופת השיקום המקובלת).

עם זאת, באותה המידה, במקרים בהם התגלה כי החייב פעל בחוסר תום לב, ניתן יהיה גם להאריך את תקופת השיקום הכלכלי שלו לפרק זמן העולה על 3 שנים, ואף לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אודות המשרד

עו"ד דנה פלד בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון במנהל עסקים B.A, במרכז הבינתחומי בהרצליה. עו"ד דנה פלד שימשה כבא כוח מנהל מיוחד\נאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים

קרא עוד »
צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח

קרא עוד »
גישור

במשרדינו, קיימים מעל 90% אחוזי הצלחה בפיוס בהליך הגישור. "בהסכמה, לא ייתכן שנגיע לתוצאה הפוגעת באחד הצדדים בצורה קשה, הואיל וכל ההחלטות מוסכמות על ידי

קרא עוד »
פשיטת רגל לאדם פרטי

אנשים רבים מאמינים כי פשיטת רגל זהו תהליך שבלעדי לחברות ועסקים. אך האמת היא כי פשיטת רגל לאדם פרטי יכולה לקרוב בעקבות חובות כספיים מהם

קרא עוד »
הליך פשיטת רגל

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את

קרא עוד »
צו כינוס

צו הכינוס נועד לקבץ את מסת הנכסים של החייב במטרה לחלקם בין נושיו. צו הכינוס מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו וכונס הנכסים הרשמי מתמנה

קרא עוד »
צוואות וירושות

לפני שהחלטתם לערוך צוואה אנא וודאו שהגעתם לעורך דין המתמחה בתחום. לידיעתכם, על מנת שצוואה תהיה תקפה יש מספר כללים שנקבעו על פי החוק: הצוואה

קרא עוד »
עורך דין חובות לבנקים

גם אתם, הקוראים שורות אלו, כנראה חבים בחובות לבנקים השונים, זאת  עקב הסתבכות כלכלית או החלטה שגויה שהובילה אתכם לסיטואציה בה לא הייתה לכם ברירה

קרא עוד »
תביעת חוב בפשיטת רגל

תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת ישירות למנהל המיוחד על ידי הנושים או עורך דין המייצג אותם. זאת במטרה לנסות ולקבל תשלום על החוב שהצטבר אצל

קרא עוד »
מחיקת חובות

משרד עו"ד דנה פלד מתמחה בתחום פשיטת הרגל ומחיקת חובות. משרדינו מספק ידע, אמינות ומקצוענות חסרת פשרות בכל הנוגע להליך פשיטת רגל אשר בסופו יינתן צו

קרא עוד »
פשיטת רגל השלכות

עבור רבים המושג פשיטת רגל נשמע מעין אגדה אורבנית שלא יכולה לקרות להם אבל חשוב להבין כי אנשים רבים נקלעו במהלך חייהם לקשיים כלכליים משמעותיים

קרא עוד »
משרד עו"ד פשיטת רגל

עו"ד פשיטת רגל, הוא עורך דין אשר עוסק בתחום  פשיטת רגל מתחיל את ההליך בהגשת בקשה  מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל. זאת בעקבות העובדה

קרא עוד »
עורך דין מחיקת חובות

היכולת של עורך דין מחיקת חובות להגן עלינו במצב כלכלי קשה מספקת טיפה של נחמה בים של אי וודאות. מצב כלכלי קיצוני קשה שיכול להוביל

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
עורך דין חובות

עורך דין חובות הוא הקלף הטוב ביותר שלכם במידה ונתקלתם בסיטואציה של חובות כלכליים אשר אתם לא יכולים לשלם. הסדר חובות זהו תהליך משפטי שיכול

קרא עוד »
הגבלת רישיון נהיגה

בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב. כך שלאחר חצי שנה מיום מסירת האזהרה כדין, לזוכה בתיק

קרא עוד »
הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה – לפני הקמת חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון רב בתחום הקמת חברה של חברות

קרא עוד »
תחומי עיסוק

עורך דין פשיטת רגל למידע נוסף עורך דין חדלות פירעון למידע נוסף מחיקת חובות למידע נוסף פירוק חברה למידע נוסף ייפוי כח מתמשך למידע נוסף

קרא עוד »
ייפוי כוח מתמשך

אל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הצטרף בשנים האחרונות תיקון חשוב במיוחד, והוא מתייחס להסדר משפטי המוכר בשם ייפוי כוח מתמשך. למהלך הזה היה היגיון פשוט

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
חשבון מוגבל

עורך דין חשבון מוגבל הוא חובה במצבים אליו מפני שזה מצב המקשה על ההתנהלות היום יומית של חיינו. דנה פלד עורכת דין המתמקצעת בנושא חשבונות

קרא עוד »
בקשה לפשיטת רגל

צמד המילים הזה עשוי להישמע מאיים למדי, אבל הליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות של ממש עבור החייבים. זוהי דרך טובה לפתוח דף חדש ונקי,

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
צו הפטר/צו שיקום כלכלי

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון

קרא עוד »
פירוק חברה

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
פירוק חברה מפרת חוק

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק

קרא עוד »
עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל דנה פלד מובילה הליכי פש"ר וחדלות פירעון למעלה מעשור שימשה בעבר כמנהלת מיוחדת / נאמנת מטעם הכנ"ר, מכירה את המערכת מבפנים

קרא עוד »
מה עושים בתהליך פשיטת רגל?

תהליך פשיטת הרגל למעשה מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים כלכליים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו השונים, לחסל את כל החובות ולפתוח דף חדש בחייו

קרא עוד »
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »