צו שיקום כלכלי בהליכי חדלות פירעון

תוכן העמוד:

כאשר אדם בישראל נקלע לחובות ומצוי בהליכי חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל), השלב האחרון בהליכים, הינו במתן צו שיקום כלכלי. הצו לשיקום כלכלי לחייבים יחידים (אנשים פרטיים) מהווה חלק משמעותי מחוק חדלות פירעון אשר מגדיר כי נדרשת תוכנית ברורה שתסדיר את תהליך פירעון החובות של החייב, אופן שיקומו הכלכלי, ומועד מתן ההפטר על חובותיו, כבר בשלב מוקדם של הטיפול בחדלות הפירעון שלו. במאמר זה נסביר מה מהותו של הצו לשיקום כלכלי, כמה זמן הוא אורך, מה הוא כולל, ומה קורה לאחר תקופת השיקום הכלכלי של החייב.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – במה הוא עוסק?

במהלך שנת 2019, שונתה החקיקה שנועדה להסדיר את הליך גביית החובות מחייבים במדינת ישראל. רפורמה זו נקראת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – התשע"ח – 2018". 

במסגרת החוק החדש, חייבים יחידים שחובותיהם אינם חורגים מ – 150,455 שקלים, רשאים לפנות להליך חדלות פירעון מול ההוצאה לפועל. מהותו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הינה לסייע לאנשים פרטיים שנקלעו לחובות, לא רק להסדיר את חובותיהם לנושים, אלא גם לשקם את מצבם הכלכלי. כלומר, מטרתו העיקרית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינה הבראה כלכלית של חייבים.

 

מהו צו שיקום כלכלי, כמה זמן הוא נמשך ומה קורה בסופו?

הצו לשיקום כלכלי הינו מתווה שבא להסדיר את אופן החזר החובות לבעלי החוב (הנושים של החייב) והליך השיקום הפיננסי של החייב. כדי להמנע ממצב בו חייבים תקועים בהליכי חדלות פירעון למשך שנים ארוכות, ובמקביל חובותיהם הולכים ותופחים וצוברים ריבית, מוגדרת בחוק החדש תקופה בת 3 שנים עבור הליך השיקום הכלכלי של החייבים.

מקץ שלוש השנים הללו, במידה והחייב עמד בתנאים שנקבעו במסגרת הצו, הוא אמור לקבל הפטר מיתרת חובותיו לאלתר. לעתים ניתן הפטר כזה כבר עם קבלת הצו לשיקום כלכלי וההליכים מסתיימים במועד זה. במקרים חריגים, רשאי בית המשפט להאריך את משך הזמן המוקצה להליך השיקום הכלכלי של החייבים.

 

מה נכלל בצו לשיקום כלכלי בהליכי חדלות פירעון?

בצו לשיקום כלכלי נכללת, כאמור, תוכנית לפירעון החובות מול הנושים. תוכנית זו מתווה את שיעור ההחזרים שהיחיד נדרש לשלם מדי חודש בחודשו לקופת הנשייה, ואת מסגרת הזמנים בה נמשכת תקופת התשלומים. במידה והחייב עומד בתנאים שהוגדרו עבורו במסגרת הצו לשיקום כלכלי, בתום הההליך הוא יהיה זכאי לקבלת הפטר מחובותיו.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, הוא זה שאחראי להעביר את המתווה המגובש לשיקומו הכלכלי של החייב לבדיקתו ואישורו של בית המשפט. נאמן שימונה על ידי בית המשפט בתיק חדלות הפירעון של החייב, יפעל להוצאת הצו לשיקום כלכלי אל הפועל ואחראי לפקח על כך שהחייב יעמוד בתנאים שהוגדרו בו.

 

אילו נושאי גביה מוסדרים במסגרת צו שיקום כלכלי?

במסגרת הצו לשיקום כלכלי מטופלים נושאי הגביה שלהלן:

 1. חובת התשלומים של החייב
 2. גובה התשלומים
 3. תקופת התשלומים, אלא אם בית המשפט העניק לחייב הפטר מיידי
 4. פירוט הנכסים שיכללו בקופת הנשייה של החייב
 5. אופן מימושם של נכסי הנשייה
 6. הגבלות המוטלות על החייב לשם מתן הגנה לנושים או מניעת צבירה של חובות נוספים
 7. הגדרת חובות שלא ינתן עבורם הפטר

 

איך נקבע שיעור התשלומים במסגרת הצו לשיקום כלכלי?

לעתים קרובות, גובה התשלומים החודשיים שחייבים בהליכי שיקום כלכלי נדרשים לשלם ותקופת התשלום, מהווים פתח למחלוקת. הגדרת שיעור התשלומים ותקופת התשלום, מבוצעת לרוב בהתאם לכושר ההשתכרות של החייב בניכוי הוצאות המחיה הבסיסיות שלו.

עם זאת בית המשפט עשוי לפסוק כי שיעור התשלומים שיגבה מן החייב, יהיה בהיקף מסוים גם אם פירוש הדבר הינו שהסכום שישאר בידיו של החייב, יהיה גבוה מדמי המחיה הדרושים לו.

זאת במידה ונראה כי פסיקה זו תספק לחייב תמריץ להגדלת שיעור הכנסותיו.

 

 

כיצד נקבעת תקופת התשלומים על פי הצו לשיקום כלכלי?

ההכרעה העיקרית בגיבוש מתווה הפירעון והשיקום הכלכלי של חייבים יחידים, נוגעת לקביעת תקופת התשלומים. זאת מאחר ומקץ תקופת התשלומים, יהיה החייב רשאי לקבל הפטר מחובותיו, ולפתוח "דף חדש" מבחינה פיננסית, אישית ותעסוקתית.

על פי רוב, תקופת התשלומים הנקבעת בתור ברירת המחדל עומדת על פרק זמן של שלוש שנים, ממועד מתן הצו לשיקום כלכלי. אולם כפי שציינו, בידי בית המשפט נתונה הסמכות לקצר את תקופת התשלומים במידה וחלו בעניינו של החייב נסיבות אשר מצדיקות את קיצורה של תקופת התשלומים.

 

מהם התנאים למחיקת חובות במסגרת הצו לשיקום כלכלי?

הצו לשיקום כלכלי מגדיר בין השאר, את התנאים שהעמידה בהם תאפשר לחייבים לקבל פטור מתשלום יתרת חובותיהם, מקץ תקופת השיקום (הנמשכת עד 3 שנים בדרך כלל).

התנאים העיקריים למתן הפטר הינם:

 • פירעון החובות לנושים יתבצע באמצעות נכסיו וכספיו של החייב שיופקדו לקופת נשייה.
 • על החייב לעמוד בתשלומים תקופתיים שינוכו מהכנסותיו השוטפות טיופקדו לקופת הנשייה.
 • החייב יעמוד במגבלות החוקיות שהוטלו עליו במסגרת ההליכים וביניהן: איסור יציאה מן הארץ, הגבלות בנקאיות וכן הלאה).
 • החייב נדרש להשתתף בתוכנית הכשרה להתנהלות פיננסית נכונה במקרים מסוימים.

 

האם ניתן לקצר או להאריך את תקופת השיקום הכלכלי של החייב?

בתנאים מסוימים, בכפוף לנסיבותיו האישיות של החייב, יתכן קיצור של תקופת השיקום הכלכלי לפרק זמן הנמוך מ – 3 שנים (תקופת השיקום המקובלת).

עם זאת, באותה המידה, במקרים בהם התגלה כי החייב פעל בחוסר תום לב, ניתן יהיה גם להאריך את תקופת השיקום הכלכלי שלו לפרק זמן העולה על 3 שנים, ואף לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button