ממונה על חדלות פירעון

תוכן העמוד:

ממונה על חדלות פירעון צריך להתנהל בהתאם להוראות הנחיות הכונס הרשמי שכר טרחה ולגבי כל הוראה אחרת. וכמובן ברוח התואמת את החוק. במידה ונראה לכם שיש סתירה בין התנהלות הממונה על חדלות פרעון לבין החוק עליכם להתלונן על כך. התייעצו עמנו לגבי תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל.

ממונה על חדלות פירעון

לפי החוק החדש (2019) של חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכן לפי הנחיות הכונס הרשמי שכר טרחה, ממונה על חדלות פירעון וכונס נכסים מטפלים במקרים של הליכי חדלות פירעון של תאגידים ויחידים (פירוק או הסדר תאגיד, פשיטת רגל והליכי הסדר יחידים).

החלוקה היא שכונס נכסים מטפל בחברות ותאגידים והממונה על חדלות פירעון מטפל בחובות וחדלות פירעון של יחידים. התפקידים בתיקי חדלות פירעון ופשיטות רגל הן: הכונס הרשמי, כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נאמן, מנהל הסדר, עורכי דין פשיטות רגל. במסגרת מאמרנו נביא מעט מהידע המקצועי שלנו לגבי הנושאים הנדונים. לתועלתכם הבאנו חלק מהמקורות המשפטיים הדנים בענייני חדלות פירעון ופשיטת רגל כדי שתוכלו להרחיב את הידע באשר למקרה הספציפי שלכם, במקביל תוכלו להתייעץ עמנו בנושאים אלו. המקורות הן:

  • תקנה 6 לתקנות החברות התשמ"א-1981 בדבר מינוי כונס נכסים ונאמן.
  • כללי פשיטת רגל התשמ"ה-1985.
  • חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018.

בהתאם למקורות מגבשים בעלי התפקידים מדיניות אחידה, עד כמה שאפשר, בנוגע לכל תיק המתנהל תחתם.

ממונה על חדלות פירעון
ממונה על חדלות פירעון

הממונה על חדלות פרעון

מכיוון שכל מקרה של פשיטת רגל שונה, הסכומים שונים, הרכב הנושים שונה, וכן תנאי הסביבה וכו', ישנם תיקים הכוללים נכס משועבד וישנם כאלה שלא. לכן שכר הטרחה של הממונה על חדלות פרעון וכן שאר בעלי התפקידים בתיקי חדלות פירעון ופשיטות רגל נקבע על ידי כונס הנכסים הרשמי. שכר הטרחה שנקבע על ידי כונס הנכסים איננו המלצה בלבד הוא מחייב את כונס הנכסים ואסור לו לגבות מעל השכר שנקבע. ובכל מקרה חשוב להדגיש כי פושט הרגל אינו חייב לשלם את שכר הטרחה מכיסו הפרטי. שכר הטרחה מקוזז מתוך הנכסים וההון המחולק בין הנושים.

כונס הנכסים הרשמי מתבסס על הוראות ורוח המחוקק כדי לקבוע לכל מקרה גובה שכר המתאים למקרה הספציפי שעומד לפניו. השכר אינו נקבע מראש לכל התיק עד סגירתו אלא מדי שלושה חודשים נקבע גובה שכר מחדש, גובה השכר נקבע בהתאם לנתוני הסכומים שנכנסו לתיק בזכות עבודת ממונה על חדלות פירעון. כגון ממכירת מוצרים של החברה / העסק שבפשיטת רגל, או מתוך הכנסות שוטפות של החברה / העסק (אם היא עדיין מתפקדת).

הממונה על חדלות פרעון
הממונה על חדלות פרעון

תיקי חדלות פירעון

ישנם שני סוגי תקבולים (כסף שנכנס לקופת הנאמנות) המתקבלים במסגרת הטיפול בתיקי חדלות פירעון על ידי עורך דין מומחה לפשיטת רגל של חברה – תקבולי מימוש ותקבולי ניהול. תקבולי מימוש – אם החברה מיועדת לפירוק מוכרים את נכסי החברה שאינם משועבדים, מהכסף שנכנס משלמים לנושים, לכל אחד מהם לפי החלק היחסי בחוב. המכירה כוללת את רכבי החברה והרהיטים. כמו כן הכונס גובה את החובות שחייבים לחברה, גם מהם הוא משלם לנושים.

תקבולי ניהול – הכנסות מהפעילות השוטפת של החברה, כגון מוצרים שנותרו במחסנים מלפני ההכרזה על פשיטת רגל (או מוצרים חדשים אם הכונס מחליט לא לפרק את החברה, ברוב המקרים זה לא קורה) או ממכירת שירותי החברה / העסק, כגון משרד אדריכלות שעדיין יכול להמשיך למכור את שירותיו ללקוחות קבועים או חדשים, בהתאם להוראות החוק. להבחנה בין התקבולים השונים ישנם השלכות שונות, הן בהנחיות הכונס הרשמי שכר טרחה והן בהיבטים נוספים, תוכלו להתייעץ אתנו בכל עת לגבי ההשלכות וההשפעות שיש לדברים אלה על פושטי הרגל, וכיצד למזער נזקים.

תפקידנו הוא לייצג אתכם ואת הרצון שלכם, בין אם רצונכם להשאיר את החברה מתפקדת ובין אם אתם מעדיפים לפרק אותה אנו נשרת אתכם ונשמיע את הקול שלכם.

תיקי חדלות פירעון
תיקי חדלות פירעון

הנחיות הכונס הרשמי שכר טרחה

מי שאחראי בישראל על תהליכים אלה הוא משרד המשפטים באמצעות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים שתחת סמכותו. הוא אשר נותן את ההוראות הכלליות לכונס או לממונה על חדלות פירעון. הכונס או הממונה פועלים על פי הכללים שמתווים גורמי החוק ואנשי המקצוע במשרד המשפטים, אך נדרשים להפעיל שיקול דעת עצמי והיגיון בריא בכל תיק בפני עצמו, כי בפשיטות רגל וחדלות פירעון אין תיק משפטי אחד שדומה לרעהו. בכל מקרה ההחלטות צריכות להיות תואמות לחוק חדלות פירעון התשע"ח-2018 וכן לתקנות החברות התשמ"א-1981 ולכללי פשיטת הרגל התשמ"ה-1985.

על כונס הנכסים לעבוד בשקיפות מלאה מול בעל החברה / העסק / החייב הפרטי ומול הנושים. אם נוצרת בעיה בין הממונה על חדלות פרעון או בין הכונס לפושט הרגל בטענה על התנהלות שלא על פי חוק, כצעד ראשון יש להפנות את התלונות אל כונס הנכסים הרשמי (במידה ואתם מיוצגים על ידי – עורכת דין מחיקת חובות רעננה – אני מן הסתם אעשה את העבודה – תלוי מקרה). אם אתם מסובכים כלכלית או עומדים בפני החלטה על פשיטת רגל דברו אתנו.

הנחיות הכונס הרשמי שכר טרחה
הנחיות הכונס הרשמי שכר טרחה
ממונה על חדלות פירעון
ממונה על חדלות פירעון
צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

מאמרים

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

  בעבר היה הליך של מחיקת חובות בהוצאה לפועל – מסלול הפטר מחובות לחייב מוגבל באמצעים. בהתאם להוראות שעה שנקבעה, ההליך אפשר לחייב אשר הוכרז

הסדר חובות בהוצאה לפועל

הסדר חובות בהוצאה לפועל הוא הדבר המתבקש כאשר אנשים מסתבכים בחובות שאינם מצליחים לפרוע. אנשים רבים עשויים להגיע למשבר כלכלי בחייהם, לפעמים בגלל איבוד מקום

עורכת דין חובות כפר סבא

חובות הן ממש לא דבר נעים ובמקרים רבים ההתמודדות דורשת פנייה ל עורכת דין חובות כפר סבא. כאשר אדם נמצא במצב בו הוא חייב כספים

חוק חדלות פירעון החדש

בואו נתחיל מחוק חדלות פירעון דברי הסבר כלליים – חוק חדלות פירעון החדש נכנס לתוקפו החל מיום 15.9.2019. חוק זה מחליף את כל הדינים הישנים

הגשת תביעת חוב באיחור

תביעה של חוב נגד חייב שנמצא בחדלות פירעון מוגבלת בזמן. ניתן לתבוע את החוב עד חצי שנה מעת הפרסום על מתן צו להליכי חדלות פירעון

תביעת חוב בהוצאה לפועל

תביעת חוב בהוצאה לפועל יכולה לפעמים להימשך זמן רב, גם אם הכול הולך חלק 'לפי הספר', ועל אחת כמה וכמה כאשר העניינים מתגלגלים לפשיטת רגל,