מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

מ' פש"ר 61916-02-18

פש"ר 61916-02-18  מיום 24.10.19

בפס"ד זה עסקנו בחייבת צעירה, אשר נאלצה להתנהל לבדה מגיל צעיר. מריה נאלצה לפרנס עצמה לבדה לרבות תשלום שכ"ד, כלכלה, חשמל, מים, ארנונה ,גז, קופ"ח, ויתר הוצאות שוטפות. מריה עבדה במשרד מלאה והצליחה לעמוד בהוצאותיה מלבד הלוואה שנטלה על מנת לחסות הוצאות חריגות. לפני מספר שנים, פוטרה מריה מעבודה, עובדה אשר מנעה ממנה לשלם הוצאות שוטפות וכן החזר תשלומי ההלוואה. הבנק החליט מיד להעמיד את ההלוואה לפירעון מידיי, וכל יתר הנושים החלו בפתיחת תיקי הוצל"פ. הדבר הותיר אותה עם חוב אשר הצטבר וגדל עם פיגורים וריביות. חובותיה של מריה נערמו לסך של כ- 160,000 ₪.

החייבת לא הגישה דוחות דו חודשים למנהל המיוחד באפון עקבי וממוסמך, ואולם הקפידה לשלם את צו התשלומים החודשי בעקביות. אשר על כן, ולאחר מו"מ מול המנהל המיוחד, נעתר ביהמ"ש לבקשת החייבת ואישר תוכנית פירעון מדורגת: משך שנה תשלם סך של 12,000 ₪ קרי סך של 1,000 ₪ *12 תשלומים ולאחר מכן תוספת של 40* 2,000 ₪.

בית המשפט נעתר לבקשת החייבת בשים לב לנסיבותיה, גילה הצעיר כושר פוטנציאל השתכרותה, התנהלותה במהלך ההליך. יש לשים לב כי עסקינן בהשגת התכלית של דיני הפש"ר במקרה הספציפי.

הליך הפש"ר איפשר לחייבת ליהנות מעיכוב הליכים משלך ההליך, כמו כן מהפחתת כל הריביות ותשלום מוקטן של החוב בתשלומים נוחים. בתוצאה הסופית יש לחייבת אפשרות לפתוח דף חדש בחייה ללא עול כלכלי כלשהו.

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל