מחיקת חובות בהוצאה לפועל

תוכן העמוד:

 

בעבר היה הליך של מחיקת חובות בהוצאה לפועל – מסלול הפטר מחובות לחייב מוגבל באמצעים. בהתאם להוראות שעה שנקבעה, ההליך אפשר לחייב אשר הוכרז כחייב מוגבל באמצעים, בכפוף לתנאי סף, להגיש בקשת הפטר חובות. המטרה של התיקון לחוק הייתה לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים שאין להם נכסים, או שיש להם נכסים שאין תועלת במימושם, לקבל הפטר חובות ולשקם את חייהם הכלכליים. הוראת שעה זו נקבעה עד ל 5.9.2019.

כיום הוראה זו אינה בתוקף, אלא אם כן הוכרזתם כחייב מוגבל באמצעים לפני ה 5.9.2019. עבור יתר המקרים מחיקת חובות בהוצאה לפועל מתאפשרת רק במסגרת הליכי חדלות פירעון. הליכים אותם ניתן לבצע מול ההוצאה לפועל או מול הממונה על הליכי חדלות פירעון, בהתאם לגובה החוב.

פשיטת רגל והוצאה לפועלפשיטת רגל והוצאה לפועל

פשיטת רגל והוצאה לפועל הם נושאים הנוגעים לכל מי שנמצא בחובות. הליכי פשיטת רגל, המכונים היום הליכי חדלות פירעון (מאז כניסה לתוקפו של חוק חדלות פירעון החדש), הם הליך המאפשר להיחלץ מהחובות.

הליכי חדלות פירעון נועדו עבור מי שאין לו אמצעים לפרוע את החובות, – כלומר מי שחובותיו גדולים מסך הכנסותיו ונכסיו. במסגרת חדלות פירעון מתבצע הליך של כינוס נכסים וקביעת צו תשלומים ,וחלות הגבלות שונות על החייב. במסגרת התהליך ישנה אפשרות לקבל הפטר חובות. הפטר שמשמעותו היא מחיקת יתרת החובות שלא ניתן לגבות. ההפטר אינו חל על כל סוג של חוב וישנו משקל רב לנסיבות היווצרות החוב.

הליך פשיטת רגל הוא אינו הפתרון המתאים לכל מקרה של חובות ורצוי להתייעץ עם עורך דין חובות בטרם שוקלים לפתוח בהליך. ישנן אפשרויות אחרות להתמודדות עם חובות, כמו למשל איחוד תיקים, ויתכן שאלו מתאימים יותר למקרה שלכם.

לדוגמה אדם שנקלע לחובות בעקבות מעשי הונאה שלו, אינו צפוי לייחס מתחשב ובקשתו לפתוח בהליכי חדלות פירעון תידחה. אך מצד שני החוק ובתי המשפט ינסו לעזור למי שנקלע לחובות בתום לב. חובות דמי מזונות או חובות שנובעים מענישה, למשל קנס של רשות מנהלתית, אינם ברי הפטר.

פשיטת רגל הוצאה לפועל

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שינה הרבה דברים הנוגעים לפשיטת רגל. אחד החידושים המרכזיים הוא שבמקרים מסוימים ניתן לקיים את ההליך מול ההוצאה לפועל במקום בתי המשפט. הדבר חוסך בבירוקרטיה ומאפשר התנהלות יעילה יותר. המקרים בהם ניתן לנהל הליך פשיטת רגל הוצאה לפועל הם המקרים של חדלות פירעון של יחיד שחובותיו נמוכים מ 150,000 שקלים. במקרה זה הליך חדלות הפירעון ינוהל על ידי רשם ההוצאה לפועל והוא זה אשר מוסמך להחליט האם לאשר את ההליך או לדחות. ובהמשך האם לבצע מחיקת חובות בהוצאה לפועל. עבור חובות הגבוהים מסכום זה יש להגיש את הבקשה אל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במידה ומדובר בתאגיד, הבקשה מוגשת אל בית המשפט המחוזי.

פשיטת רגל הוצאה לפועל

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

כאמור, ההליך של פשיטת רגל הוצאה לפועל מיועד עבור חובות הנמוכים מ 150,000 שקלים. קיימת גם דרישת סף לפיה סך כל החובות אינו נמוך מ 49,853.2 ש“ח, אך במידה והרשם מצא טעמים מוצדקים הוא עשוי לקבל גם בקשות לסכומים שאינם עומדים בדרישות הסף.

פרט חשוב שכדאי לדעת הוא שאין צורך לחכות לכך שהנושים יפתחו בהליכי הוצאה לפועל. ניתן לפתוח בהליך חדלות פירעון גם כאשר אין לחובות תיקים בהוצאה לפועל.

את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר רשות האכיפה והגבייה. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה של 1600 שקלים. הגשת הבקשה דורשת צירוף מסמכים שונים, הטופס מפרט את המסמכים הדרושים.

אדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין יכול גם להגיש את הבקשה באופן ידני בלשכת ההוצאה לפועל. לצורך כך יש לקבוע פגישה מראש.

במידה ורשם ההוצאה לפועל אישר את הבקשה יתבצע קודם כל ניסיון לגבש הסדר תשלומים בין החייב לבין הנושים. הרשם גם רשאי לזמן אסיפת נושים. במידה ולא יושג הסדר, הרשם ייתן צו פתיחת הליכים.

לאחר שניתן צו פתיחת הליכים יוטלו על החייב הגבלות שונות, כמו למשל צו איסור יציאה מהארץ והגבלות על שימוש בכרטיסי אשראי. כמו כן ימונה נאמן ופתיחת התיק תפורסם באתר האינטרנט של הממונה על חדלות פירעון.

עם תחילת ההליך תבוצע בדיקה מקיפה של החובות והיכולות הכלכליות של החייב. זה ישמש בסיס לקביעת הסדר התשלומים. זהו הליך הנמשך 9 חודשים. במהלכו ירוכזו גם כל תביעות הנושים והחייב יחויב להגיש דוחות חודשיים לנאמן. בתום תשעת החודשים הנאמן יגיש את מסקנותיו לרשם והוא יוציא צו שיקום כלכלי.

במסגרת הצו לשיקום כלכלי יוטלו על החייב מגבלות והוראות שונות לגבי צו תשלומים ודמי מחייה. הרשם גם עשוי לשלוח את החייב להכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. בתום תקופת התשלומים הרשם ישקול מחיקת חובות בהוצאה לפועל – במידה והחייב עמד בתנאים ושיתף פעולה הוא עשוי לקבל הפטר חובות.

עורכת דין חובות

אם נקלעתם לחובות, בטרם נוקטים בהליכי חדלות פירעון כדאי להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל והוצאה לפועל. יש צורך לבחון האם זהו ההליך המתאים, ובמידת הצורך כדאי להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין מומחה לחובות. אל תהיו בטוחים שזהו ההליך הנכון, יתכן שעורך הדין יוכל להגיע להסדרים ישירות עם הנושים ולהצליח להסדיר את החוב ללא עזרת ההוצאה לפועל, דבר שיטיב עמכם.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

עורכת דין פשיטת רגל – דנה פלד – עקבו אחרי גם ביוטיוב

 

פשיטת רגל הוצאה לפועל

פשיטת רגל והוצאה לפועל

מחיקת חובות בהוצאה לפועל
צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

מאמרים

הגשת תביעת חוב מקוונת

במאמר זה נדבר על הגשת תביעת חוב מקוונת. כאשר אדם חייב לכם כספים והוא החל בהליך חדלות פירעון, ישנו הליך במסגרתו עליכם להגיש אל הנאמן

הגשת בקשה לחדלות פירעון

הגשת בקשה לחדלות פירעון יכולה להיות הליך המשמש גם חייב פרטי וגם חברה. במאמר לא נדבר על חדלות פירעון של חברה אלא על המצב של

תביעת חוב

תביעת חוב היא ההליך שבו נושים מגישים את תביעתם אל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעת הליך חדלות פירעון. זהו יכול להיות הליך חדלות

עורכי דין פשיטת רגל רעננה

עורכי דין פשיטת רגל רעננה מלווים אתכם בהליכי חדלות פירעון ליחיד. במאמר זה נדבר על הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פשיטת רגל והוצאה לפועל. אך

הסדר חובות בהוצאה לפועל

הסדר חובות בהוצאה לפועל הוא הדבר המתבקש כאשר אנשים מסתבכים בחובות שאינם מצליחים לפרוע. אנשים רבים עשויים להגיע למשבר כלכלי בחייהם, לפעמים בגלל איבוד מקום

עורכת דין חובות כפר סבא

חובות הן ממש לא דבר נעים ובמקרים רבים ההתמודדות דורשת פנייה ל עורכת דין חובות כפר סבא. כאשר אדם נמצא במצב בו הוא חייב כספים