הממונה על חדלות פירעון

תוכן העמוד:

מי הוא הממונה על חדלות פירעון, ומה הן סמכויותיו, ובכלל – מה זה חוק חדלות פירעון. שמי עו"ד דנה פלד, ואני עו"ד פשיטת רגל וחדלות פירעון מזה שנים רבות. בין היתר, אני מתעסקת עם הוצאה לפועל סגירת חובות לבנקים, בקשה לחדלות פירעון ושאר עניינים הקשורים לחובות כלכליים.

הממונה על חדלות פירעון

הממונה על חדלות פירעון
הממונה על חדלות פירעון

תחום חדלות הפירעון כולל הליכי פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק והבראה של תאגידים, הסדרי נושים ליחידים ותאגידים, והליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחידים ולתאגידים. הליכים אלה מתנהלים בהתאם לדברי חקיקה שונים, ובעיקרם: פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות, חוק החברות, ותקנותיהם, וכן חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ותקנותיו.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הגורם המנהלי של המדינה, האחראי על ניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) של חייבים (אדם פרטי, או עוסק מורשה או עוסק פטור) שנמצאים או עלולים להימצא במצב של חדלות פירעון. מדובר ביחידה במשרד המשפטים הפועלת מכח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 אשר נכנס לתוקף ב-15.09.2019.

קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל). לאחר קבלת הצו, מתחילה "תקופת הביניים" כשבסופה יוחלט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) ולאחריו – צו הפטר.

תפקידיו של הממונה על חדלות פירעון כוללים, בין היתר:

  • לשמור על התקינות, היעילות וההגינות של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) ושמירה על האינטרס הציבורי.
  • למנות נאמנים, לפקח על עבודתם ולתת להם הוראות והנחיות.
  • לנהל את הליכי חדלות הפירעון של חייבים (אדם, עוסק פטור, עוסק מורשה).
  • לאסוף מידע על הליכי חדלות פירעון לצורך ניתוחים ומחקרים.

כל אדם רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון בבקשה לקבלת מידע אודות תיקים המתנהלים אצלו.

מה זה חוק חדלות פירעון
מה זה חוק חדלות פירעון

מה זה חוק חדלות פירעון ומה הוא אומר?

אם אתם חייבים כספים לאחרים או אם אחרים חייבים לכם, כדאי שתכירו את "הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". החוק מאפשר לחייבים ולנושים לפתוח בהליכים, במהלכם יוחזרו חלק מהחובות, ובסיומם החייב יוכל לקבל פטור מהחובות האחרים ולפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים.

בספטמבר 2019, נכנסה לתוקף רפורמה חדשה שמטרתה לייעל ולקצר את ההליכים, לתחום אותם בזמן ולאזן בין האינטרסים של החייב ושל הנושה. לפי החוק החדש, ניהול ההליכים נקבע לפי סכום החובות וקיימת הבחנה בין חובות העולים על 150,000 ₪ וחובות בסכום נמוך מזה.

חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי שבו חייב לא יכול לשלם את חובותיו בזמן. מאידך, חדלות פירעון היא גם מצב שבו סכום החובות של החייב, גבוה משווי הנכסים שלו (כספים או רכוש).

סגירת חובות לבנקים
סגירת חובות לבנקים

חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון (או עלול להימצא), רשאי להגיש בקשה לקבלת צו המכונה צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכים). גם נושה (מי שחייבים לו), רשאי לבקש כי ייפתחו נגד חייב הליכי חדלות פירעון. חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון במטרה:

  • להביא, ככל האפשר, לשיקומו הכלכלי.
  • שהנושה (מי שחייבים לו) יקבל את חובו חזרה, ככל הניתן, מתוך הכספים שנצברים ב"קופת הנשייה".
  • לאפשר לו לפתוח "דף חדש" ולהשתלב מחדש במרקם החיים הכלכלי.

נושה רשאי לפנות לבית-המשפט בבקשה שייפתחו הליכי חדלות פירעון נגד החייב.

חשוב לדעת כי בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות (סכומי כסף) ואף להוות עבירה פלילית.

חדלות הפירעון יכולה להתבטא בשני אופנים:

  1. לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.
  2. חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.

התעסקות עם הוצאה לפועל סגירת חובות לבנקים וכיוצא באלו

הוצאה לפועל סגירת חובות
הוצאה לפועל סגירת חובות

חובות יכולים להכביד על ההתנהלות העסקית והאישית כאחד הם משפיעים על היחסים בתוך המשפחה, הזוגיות והשקט הנפשי למרבה המזל, אם פועלים בצורה נכונה, ניתן להגיע להסדר חובות מול הנושים. הסדר בו יצומצם הסכום הכולל שישולם עבור קרן החוב והריבית הנלווית אליו.

משרדי פועל מתוך הכרה כי אין אדם או עסק החסין מפני הסתבכות כלכלית, וכל מקרה והמאפיינים הייחודיים לו כך שהליך שיקום כלכלי מחייב טיפול מקצועי, זמינות מרבית, חשיבה "מחוץ לקופסא" ומצוינות במתן שרות.

לאחרונה קיימים מקרים רבים בהם הלשכה להוצאה לפועל מחליטה להעניק לחייבים, כאלה שעומדים בתנאים של החוק, הפטר מלא מהחובות הקיימים, כלומר מחיקת החוב. על מנת להשיג זאת אותם חייבים מוכרזים כמוגבלים באמצעים. מדובר למעשה בהתנהלות כלכלית שגויה, אשר הובילה את החייב לחובות גדולים, מהם הוא לא מצליח לצאת.

כאשר חייב בהוצל"פ עומד בתנאים שהחוק קובע, יוכל החייב לקבל זכאות ולהנות ממחיקת חובותיו מול הוצאה לפועל. ברצוני לציין כי בתפקידי בתור עורכת דין פשיטות רגל אני מתמחה במחיקת חובות מול הוצאה לפועל, ובמתן ייעוץ מקצועי לכל לקוח.

ראוי לציין כי במהלך התהליך של מחיקת חובות הוצאה לפועל, תצא הודעה רשמית בנוגע לבקשת ההפטר, כך שהנושים יוכלו לקבל את האפשרות להתנגד לבקשה, תוך תשעים ימים מהיום בו קיבלו את ההודעה מטעמו של החייב.

ברגע שהחייב אכן מקבל הפטר, למעשה כל החובות שלו נמחקים כליל, והוא יכול להתחיל מחדש בחייו. במצב של פשיטת רגל, כאשר קיים צו כינוס נכסים, בית המשפט יכול לפסוק על עיכוב של מגוון התהליכים אשר מתנהלים כנגד החייב. מדובר על סוגים שונים של מקרים כגון הוצאה לפועל, הגשת תביעה, ועוד.

עיכוב ההליכים נעשה על מנת שיוכל החייב לנהל את משפטו כשהוא נקי מדאגות, וכאשר חובותיו אינם עומדים כחרב מעל ראשו. ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל מרגע הגשת התיק לבית המשפט. בנוסף, ניתן לפעול ישירות מול הלשכה להוצאה לפועל, ולהגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון מול הוצאה לפועל.

הגשת בקשה לפתיחת הליכים היא התחנה ראשונה שעל החייב לעבור בהליכי חדלות פירעון אם ברצונו לפתוח דף חדש ולהשתחרר מחובותיו. ניתן להגיש בקשה להליכי חדלות פירעון גם כאשר יש לחייב חובות אשר לא נפתחו בהוצאה לפועל.

ישיבת הסדר נושים תנוהל על ידי נציג חדלות פירעון (נציג הרשם). מטרת הישיבה להגיע להסדר תשלומים מוסכם בין החייב והנושים כבר בשלב זה, בכדי לסיים את ההליך במהירות וביעילות.

הסדר התשלומים יחייב את החייב והנושים שהם צד להסדר, ועל החייב להקפיד לעמוד בתשלומים שנקבעו בו.

הוצאה לפועל סגירת חובות
הוצאה לפועל סגירת חובות
צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

מאמרים

תביעת חוב בחדלות פירעון

תביעת חוב בחדלות פירעון היא התביעה אותה מגישים נושים כנגד חייב הנמצא בתהליך חדלות פירעון. לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מתחילה תקופת

הסדרי חובות מול הבנקים

רבים פונים אלינו לצורך הסדרי חובות מול הבנקים. זוהי אחת הסיבות השכיחות בגינן אנשים פונים אל עורך דין לסגירת חובות. לעתים אלו יכולים להיות הסדרי

עורכי דין מחיקת חובות

כאשר אנשים מתמודדים עם חובות כספיים, באופן טבעי הם מחפשים עורכי דין מחיקת חובות. לצערנו לפעמים אנו נתקלים בפרסומים של מחיקת חובות תוך 24 שעות

חובות בהוצאה לפועל

חובות בהוצאה לפועל זה לא דבר נעים. כאשר יש לנו חובות, הנושים פותחים תיקי הוצאה לפועל ואז אנו מקבלים את הדרישה לתשלום, דרישה המוגבלת בזמן.

חדלת פירעון מה זה

במאמר זה נסביר חדלת פירעון מה זה, נספק לכם קצת סטטיסטיקות עדכניות וגם נסביר כיצד עורכת דין חובות יכולה לסייע לכם בהליכי חדלות פירעון. חיסול

סגירת חובות בהוצאה לפועל

הדרך הבטוחה והיעילה שבה ניתן לעשות סגירת חובות בהוצאה לפועל היא כמובן תשלום החוב. אך במציאות שבה אנו חיים, מציאות של חובות ולחץ כלכלי כבד,

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button