תביעת חוב מקוון

תוכן העמוד:

כיצד מגישים תביעת חוב מקוון דרך המערכת האינטרנטית. מתקשים לנווט דרך המערכת? תנו לעורכת הדין דנה פלד, עורכת דין פשיטת רגל עם ניסיון וידע נרחב, לסייע לכם בהתמודדות עם העניין. כמו כן, כיצד כדאי להגיש תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל, והאם יש צורך להשתמש במערכת המקוונת.

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון (פשיטת רגל), הנושים רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן. את התביעה יש להגיש לממונה על חדלות פירעון בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.

תביעת החוב שהוגשה, מועברת על-ידי הממונה לנאמן שמונה בתיק, כדי שיחליט האם לאשר את תביעת החוב או לדחות אותה. במקרים מסוימים, ניתן לפנות לנאמן בבקשה להאריך את המועד להגשת תביעת החוב. הגשת תביעת החוב כרוכה בתשלום אגרה בסך 30 ש"ח (נכון לשנת 2021).

עורכת דין פשיטת רגל
עו"ד דנה פלד – עורכת דין פשיטת רגל

עורכת דין פשיטת רגל – הגשת תביעת חוב מקוון

תביעות חוב בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הן תביעות אותן מגישים נושים כנגד חייבים, שעוברים הליך פשיטת רגל / חדלות פירעון / פירוק / מחיקת חובות.

לגבי הגשת תביעת חוב בהליך פשיטת רגל צריך לדעת שהנושה מגיש את תביעת החוב באופן מקוון, באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (במשרד המשפטים). עם זאת, במידה והנושה אינו מיוצג (לא מומלץ), הוא רשאי להגיש תביעת חוב במסירה אישית במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל ההליך.

כחלק מהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת הרגל), יינתן בעניין החייב צו פתיחת הליכים. במסגרת צו זה, כונס הנכסים שאחראי על ההליך "אוסף" את כלל הנכסים שיש לאותה ישות, לקראת חלוקת הנכסים לכלל הנושים, להם קיים חוב.

על כן, יש ליידע את כונס הנכסים כי החייב חייב גם לנו כסף. אופן היידוע קרוי הגשת תביעת חוב, תביעה שתוגש, כאמור, תוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס לחייב. אופן הגשת תביעת חוב הוא כזה:

הנושה ממלא טופס תביעת חוב מקוונת ובו הוא מפרט את פרטי החייב, מרכיבי החוב, רכיבי הריבית אם יש וכו’. כמו כן, על הנושה לצרף לתביעת החוב הזו את המסמכים המוכיחים את החוב (כגון צילום פסק הדין או השיקים שהחייב מסר לנושה, הסכם מכר, הסכם הלוואה או כל מסמך אחר) וגם תצהיר מאומת שמפרט את העובדות שבתביעה.

הנאמן בוחן את תביעת החוב והוא רשאי לפנות לנושה בדרישה לקבל פרטים נוספים הנוגעים לתביעה. בטרם מכריע הנאמן בתביעת חוב, הנאמן מבקש מהחייב את עמדתו ביחס לתביעות החוב שהוגשו.

הנאמן נותן את החלטותיו בתביעות החוב בתוך 90 יום מהמועד שהן הוגשו לו ולכל המאוחר מ-30 יום מתום התקופה להגשת תביעות החוב. מיד לאחר שהנאמן יכריע בתביעת החוב הוא ישלח את ההחלטה המנומקת לחייב ולנושים.

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל
תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

קיבלת הודעה מטעם לשכת ההוצאה לפועל כי החייב (הגרוש שלך) הגיש בקשה לחדלות פירעון ועל כן ההליכים מעוכבים. בטח שואלת את עצמך אז, מה יעלה בגורל תיק ההוצל"פ והאם החייב יחדול מתשלום דמי המזונות כשההליכים מעוכבים והוא בהליך פשיטת רגל?

כאשר החייב בהליכי פשיטת רגל, יש לחלק את חוב המזונות לשתי תקופות: האחת דמי המזונות המצטברים עד למתן צו הכינוס והתקופה השנייה, דמי המזונות השוטפים לאחר צו הכינוס.

את חוב המזונות בפשיטת רגל שנוצר עד למתן צו הכינוס, אם באמצעות תיק ההוצל"פ, או בטרם פתיחתו יש להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים מיום מסירת צו הכינוס לנושה. בדומה, כמובן, לכל תביעת חוב במקרה של חדלות פירעון.

בתביעה יש להבהיר כי ההליכים בתיק ההוצל"פ מעוכבים ולכן בשלב זה לא ניתן לגבות חוב מזונות בהליך פשיטת רגל (במקרים מסויימים ניתן להגיש הארכת מועד לצורך הגשת תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל).

מיום מתן צו הכינוס על החייב לשלם את תשלום המזונות על פי צו התשלומים החודשי שייקבע בימ"ש המחוזי וזאת באמצעות בקשה שעל הנושה להגיש על פי ס' 128 לפקודת פשיטת הרגל, קרי בקשה לקציבת מזונות לגביית חוב מזונות בפשיטת רגל.

בבקשה זו על הנושה לפרט את הוצאותיה, הכנסותיה, הוצאות הקטינים וכן עליה לפרט מידע שיש ברשותה אודות הכנסות החייב וזאת על מנת שבימ"ש המחוזי ייקבע תשלום חודשי גבוה ככל שניתן וקרוב לסכום שנקבע בבית המשפט המחוזי וזאת לצורך תשלומי המזונות השוטפים.

יש לשים לב, כי בימ"ש המחוזי הוא בערכאה (דרגה) גבוה יותר מבית המשפט למשפחה ועל כן אינו כפוף לפסק הדין הקובע את תשלום המזונות, אולם בבואו לקבוע את תשלום המזונות החודשי, בין שיקוליו יהיו פסק הדין בבית המשפט למשפחה, גיל הקטינים, הכנסותיה והוצאותיה וכן הכנסות החייב.

תביעת חוב מקוון
תביעת חוב מקוון

למידע נוסף ושאלות לגבי נושאים משפטיים הנוגעים להתנהלות כלכלית אתם מוזמנים לעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו

עורכת דין פשיטת רגל
עורכת דין פשיטת רגל
צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

מאמרים

הגשת תביעת חוב מקוונת

במאמר זה נדבר על הגשת תביעת חוב מקוונת. כאשר אדם חייב לכם כספים והוא החל בהליך חדלות פירעון, ישנו הליך במסגרתו עליכם להגיש אל הנאמן

הגשת בקשה לחדלות פירעון

הגשת בקשה לחדלות פירעון יכולה להיות הליך המשמש גם חייב פרטי וגם חברה. במאמר לא נדבר על חדלות פירעון של חברה אלא על המצב של

תביעת חוב

תביעת חוב היא ההליך שבו נושים מגישים את תביעתם אל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעת הליך חדלות פירעון. זהו יכול להיות הליך חדלות

עורכי דין פשיטת רגל רעננה

עורכי דין פשיטת רגל רעננה מלווים אתכם בהליכי חדלות פירעון ליחיד. במאמר זה נדבר על הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פשיטת רגל והוצאה לפועל. אך

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

  בעבר היה הליך של מחיקת חובות בהוצאה לפועל – מסלול הפטר מחובות לחייב מוגבל באמצעים. בהתאם להוראות שעה שנקבעה, ההליך אפשר לחייב אשר הוכרז

הסדר חובות בהוצאה לפועל

הסדר חובות בהוצאה לפועל הוא הדבר המתבקש כאשר אנשים מסתבכים בחובות שאינם מצליחים לפרוע. אנשים רבים עשויים להגיע למשבר כלכלי בחייהם, לפעמים בגלל איבוד מקום