תביעת חוב חדלות פירעון

תוכן העמוד:

אתם בטח מכירים את המצב, אדם או חברה שחייבים לכם כסף רב נכנסים להליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל והמצב הופך להיות לא ברור, אתם לא יודעים אם תקבלו את הכסף או לא, ובדרך כלל מדובר בסכומים גבוהים. אתם ניגשים לתהליך תביעת חוב חדלות פירעון והשאלה היא מה עושים ומה הסיכוי לראות את הכסף בסוף התהליך.

תביעת חוב חדלות פירעון

השאלה הראשונה היא האם יש לכם בטוחה כלשהי, כי אם כן, המצב מעט יותר טוב והסיכוי לקבלת החוב גבוה הרבה יותר. אך אם אין לכם בטוחה, כדי שתהייה בכלל אופציה לקבל אי פעם את הכסף בתחילה יש להגיש תביעת חוב, את התביעה מגישים לכונס הנכסים של החברה או לנאמן הכונס הרשמי – אם מדובר באדם פרטי. בתביעה ציינו את סכום החוב וכיצד נוצר החוב, אם כתוצאה מאספקת סחורה / שירות או מכוח פסיקת בית משפט. במקרה של חוב קצוב צריך גם לציין את גובה החוב המוערך כרגע, ולבסוף לחתום ולהצהיר כי אין לכם בטוחה לקבלת הכסף. חשוב להדגיש ולציין כי עצם הגשת התביעה וקבלתה אצל כונס הנכסים, אינה מבטיחה לכם את קבלת הכסף או חלקה. לתביעה חובה לצרף:

 • תצהיר חתום בחתימת עורך דין
 • העתק המחאה או אישור מהבנק על ניהול החשבון של הנושה / הנושים.
 • אם תרצו, תוכלו להעביר את הסמכות לתביעה לעובד שלכם / עורך דין מטעמכם. אם תבחרו בדרך זו תצטרכו לצרף ייפוי כוח לתביעה.
תביעת חוב חדלות פירעון
תביעת חוב חדלות פירעון ופשיטת רגל

מה עוד צריך לצרף כשמגישים טופס תביעת חוב חדלות פירעון?

אם מדובר בטופס תביעת חוב חדלות פירעון שנפתח בגינו תיק בהוצאה לפועל:

 • כל פרטי החייב (אפשר להוציא מאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה).
 • מידע על החוב – כולל רכיבי ריבית והצמדה עד מועד שהגיש בקשה לחדלות פירעון.
 • אם מדובר בחוב עם בטוחה (נכס משועבד וכדומה) על התובע לפרט פרטים בדבר הבטוחה ולציין האם בדעתו לממש את הבטוחה כרגע או לא.
 • מידע בדבר תשלומים שכבר בוצעו על חשבון החוב, על ידי החייב, הערבים וכו'.
 • מידע לגבי הערבים של החוב, פרטים אישיים וכו'.

אם מדובר בתביעת חוב חדלות פירעון שלא נפתח בגינו תיק בהוצאה לפועל:

 • הוכחה על החוב: צ'ק שחזר, חוזה מכירה, שטר הלוואה, כתב התחייבות שלא ניתן עליו צו הפטר, מסמכי גירושין (בחוב של מזונות).
 • כתב תשובה, כתב תביעה, כתב הגנה או כתב הגנה נגדי.
 • אסמכתאות להוכחת הבטוחות אם ישנם.
 • כל מסמך שיכול להוות הוכחה על קיומו של החוב ועל כך שהחוב עדיין לא נפרע בעת תביעתו.
 • פרטים ומספר חשבון של הנושה כדי שיהיה אפשרי להפקיד לו כסף מקופת הנשייה.
 • טופס תביעת חוב חדלות פירעון.
טופס תביעת חוב חדלות פירעון
ייעוץ בהגשת טופס תביעת חוב חדלות פירעון

האם אפשר להגיש תביעת חוב טופס ידני

בהתאם לחוק חדלות פירעון החדש יש להוסיף לתביעת חוב טופס ידני נספח בו מצהיר הנושה על אמיתות העובדות עליהם חתם בכתב התביעה. מי מגיש את התביעה? מי שטוען שהחייב שנגדו נפתחו הליכים חייב לו כספים ולפיכך גם הוא זכאי לקבל חלק מקופת הנשייה. אם הגשת התביעה נעשית באמצעות עורך דין הוא חייב להגיש אותה באופן מקוון, אם הנושה בעצמו מגיש את התביעה הוא יכול להגיש גם תביעת חוב טופס ידני. את תביעת החוב צריך להגיש עד חצי שנה מעת פרסום צו פתיחת ההליכים.

בנסיבות מסוימות ניתן להגיש בקשה להארכת מועד התביעה ליותר מחצי שנה. קבלת או דחיית הבקשה תלויה בשיקול דעתו של הנאמן. בהגשת תביעת חוב ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין, אך ניתן גם להגיש אופן עצמאי, כמובן שעדיף להיות מיוצג על ידי עורך דין פשיטת רגל. אילו נושים מוכרים בהוצאה לפועל? כלומר מי יכול להגיש תביעה לאחר הכרזה על חדלות פירעון, גם אם לא פתח לפני כן תיק בהוצאה לפועל כנגד החייב. התשובה היא: כל אדם פרטי שיש לו הוכחות לכך שהחייב חייב לו כסף יכול להגיש תביעת חוב חדלות פירעון כנגד החייב. סוגי נושים נוספים – תאגיד, חברה, בנק, קופת גמל, רשויות.

תביעת חוב טופס ידני
ייעוץ בהגשת תביעת חוב טופס ידני או באופן מקוון
תביעת חוב חדלות פירעון
תביעת חוב חדלות פירעון
צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:

מאמרים

הגשת תביעת חוב מקוונת

במאמר זה נדבר על הגשת תביעת חוב מקוונת. כאשר אדם חייב לכם כספים והוא החל בהליך חדלות פירעון, ישנו הליך במסגרתו עליכם להגיש אל הנאמן

הגשת בקשה לחדלות פירעון

הגשת בקשה לחדלות פירעון יכולה להיות הליך המשמש גם חייב פרטי וגם חברה. במאמר לא נדבר על חדלות פירעון של חברה אלא על המצב של

תביעת חוב

תביעת חוב היא ההליך שבו נושים מגישים את תביעתם אל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעת הליך חדלות פירעון. זהו יכול להיות הליך חדלות

עורכי דין פשיטת רגל רעננה

עורכי דין פשיטת רגל רעננה מלווים אתכם בהליכי חדלות פירעון ליחיד. במאמר זה נדבר על הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פשיטת רגל והוצאה לפועל. אך

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

  בעבר היה הליך של מחיקת חובות בהוצאה לפועל – מסלול הפטר מחובות לחייב מוגבל באמצעים. בהתאם להוראות שעה שנקבעה, ההליך אפשר לחייב אשר הוכרז

הסדר חובות בהוצאה לפועל

הסדר חובות בהוצאה לפועל הוא הדבר המתבקש כאשר אנשים מסתבכים בחובות שאינם מצליחים לפרוע. אנשים רבים עשויים להגיע למשבר כלכלי בחייהם, לפעמים בגלל איבוד מקום